Wyróżnienia dla Fundacji i jej pracowników.

 

  • Wyróżnienie dla kampanii 1% - „Poznaj mnie lepiej” – 24 maj 2016 r. 

Podczas kolejnej edycji Konkursu Kampanie Społeczne  Fundacja Sławek otrzymała wyróżnienie.Wyróżnienie zostało wręczone podczas Gali Konkursu Kampanie Społeczne Roku 2015 w Teatrze Kamienica.Wyróżnienie przyznano nam dla kampanii 1% - „Poznaj mnie lepiej”Wykonawca: Zielony Pomidor, Bartosz KruhlikUzasadnienie: Oceniający docenili odwagę zmierzenia się z rzadko poruszanym tematem, jakim jest powrót byłych więźniów do społeczeństwa.http://konkurs.kampaniespoleczne.pl

 

  • PROJEKT "GOJI LAND” - zdobył uznanie w Społecznych StartUpach!

Innowacyjne przedsiębiorstwa zmieniają Polskę na lepsze.

2015 rok - wyłoniono laureatów konkursu Społeczny StartUp. Spośród ponad 37 zgłoszeń Jury konkursu wyłoniło grono 10 najlepszych przedsiębiorstw społecznych, które otrzymują wsparcie merytoryczne oraz granty finansowe. Celem projektu jest nie tylko merytoryczne i finansowe wsparcie w rozwoju przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych, ale także propagowanie i szerzenie wiedzy na temat tego typu przedsiębiorczości w Polsce. (...) "To awangarda nowych rozwiązań starych problemów społecznych i dlatego warto ich wspierać i z nimi pracować" mówi Agata Stafiej-Bartosik prowadząca Fundację Ashoka w Polsce.

W gronie laureatów znalazły się następujące organizacje:

Stowarzyszenie Wielkopomoc,

Fundacja Sławek, która pomaga więźniom, byłym więźniom oraz ich rodzinom w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy.

 

Planowana działalność przedsiębiorstwa społecznego w ramach Fundacji Sławek przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia zarówno wśród osób przebywających w jednostkach penitencjarnych jak i je opuszczających. Fundacja oprócz utworzenia miejsc pracy dla grupy ok 45 osób (wraz z zatrudnieniem sezonowym) w sektorze tzw. „zielonej” ekonomii społecznej, będzie prowadziła wobec swoich pracowników (osób wykluczonych) szereg kompleksowych oddziaływań mających na celu ich skuteczną i trwałą reintegrację ze społeczeństwem i rodziną. Ponadto zysk z działalności gospodarczej będzie w całości redystrybuowany na realizację celów statutowych Fundacji Sławek. Projekt Gojiland dotyczy pierwszej w Polsce profesjonalnej uprawy jagód Goji w Mieni koło Mińska Mazowieckiego

 

 

  • TULIPANY NARODOWEGO DNIA ŻYCIA - ZA PROJEKT POCZYTAJ MI...

Tulipany Narodowego Dnia Życia przyznano w dniu 24 marca 2014 roku.

 

Tulipany to nagrody honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych.

 

Dobra, zdrowa, szczęśliwa rodzina to lekarstwo na wiele chorób współczesnego świata. Wszyscy, którzy promują ją swoim osobistym życiem albo działaniami społecznymi i prawnymi zasługują na wsparcie oraz wyróżnienie.

 

Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną. W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. Tulipany Narodowego Dnia Życia mają służyć promowaniu tych dobrych wzorców.

Fundacja Sławek otrzymała nagrodę w kategorii Inicjatywa społeczna za kampanie Poczytaj mi...więcej o projekcie ...

 

http://www.fundacjaslawek.org/#!poczytaj-mi/ccd1

 

 

  • 25.03.2008r. SPOŁECZNE NOBLE ASHOKI - WYRÓŻNIENIE ASHOKI OTRZYMAŁ PREZES FUNDACJI MAREK ŁAGODZIŃSKI

W środę 25 marca 2008 roku do społeczności Ashoki dołączył Marek Łagodziński, założyciel Fundacji Sławek. Marek wprowadza w życie nowe metody resocjalizacji skazanych, poruszające aspekty psychologiczne jak i odpowiadające na praktyczne potrzeby więźniów. Jego Fundacja prowadzi kompleksowe działania wspierające więźniów w trakcie odbywania kary i po opuszczeniu więzienia. Marek stworzył m.in. program „Aniołów Stróżów”, który pozwala przygotować więźniów skazanych na wieloletnie wyroki do wyjścia na wolność. Pomaga im również odbudować relacje rodzinne (poprzez mediację) i społeczne na długo przed zakończeniem wyroku" - Liliana Anam - ASHOKA.

 

"Mnie nie interesuje za co kto siedzi, WAŻNE, że chce odmienić swój los" – mówi Marek Łagodziński, opowiadając o swojej działalności.

 

"Więźniowie wychodzący na wolność praktycznie pozostawieni są samym sobie. Nie ma w Polsce zintegrowanego systemu wsparcia dla takich osób, który obejmowałby podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, opiekę pedagogiczną, prawną, psychologiczną, dotyczącą także rodziny byłego skazanego. Wielu z tych, którzy opuszczają więzienie, nie ma dokąd wrócić, bo rodzina zerwała z nimi kontakty "– opowiada Marek.

 

"Zobaczyłem syna pierwszy raz od 9 lat" – opowiada jeden ze skazanych - Choć może lepiej gdybym powiedział, że to on zobaczył mnie, właściwie pierwszy raz w życiu, bo ostatnio gdy mnie widział był maleńkim dzieckiem. Gdy go przytulałem, czułem jak mnie odpycha. Spędziliśmy razem cały dzień. Zaczął widzieć we mnie ojca. Gdy wracałem z przepustki, już nie chciał mnie puścić i rozstać się ponownie. Ten dzień był najpiękniejszym dniem mojego życia i wiem, że gdyby nie Marek – to byłby jedynie sen.

 

Podczas wręczenia certyfikatu ppł. Tadeusz Prażmowski, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego podkreślił dobrą współpracę między Fundacją a służbami penitencjarnymi i pogratulował Markowi wyróżnienia. Wręczenie Społecznego Nobla Ashoki odbyło się w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, w którym rozpoczęła się działalność pana Marka. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służby więziennej, kuratorzy, prawnicy, wolontariusze Fundacji, byli więźniowie i obecni podopieczni Fundacji - osadzeni. Z Częstochowy na spotkanie specjalnie przyjechał Janusz YANINA Iwański, muzyk jazzowy i rockowy, który na koniec uświetnił spotkanie swoim koncertem.

Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ współpracujący z panem Markiem, jak również beneficjenci programów Fundacji dali świadectwo. Dla wielu z nich, pracujących z Markiem od lat, była to bardzo wzruszająca chwila. Opowiadali o tym co zawdzięczają Fundacji, ale przede wszystkim co zawdzięczają, że na ich drodze pojawił się Marek Łagodziński i osoby takie jak on.

 

źródło: www.poland.ashoka.org

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic