Włącz się logo.png
FacebookLogo.png

Fundacja Sławek od dnia 1 marca 2016 roku realizuje program „Włącz się".

 

Fundacja Sławek realizując projekt „Włącz się” skupia się przede wszystkim na osobach wykluczonych, osobach które przebywały w więzieniu, były osadzone lub też miały problemy z prawem, a które dziś chcą podjąć pracę!

 

Przychodzą do nas ludzie, którzy wyszli z więzienia i chcą normalnie żyć, chcą skończyć z przeszłością, ale borykają się z podstawowymi problemami. Nikt nie chce ich przyjąć do pracy, nikt nie chce im zaufać”.

W ramach projektu „Włącz się!” chcemy to zmieniać - oferujemy pomoc doradcy zawodowego oraz osobistego trenera pracy, który ma pomagać swojemu klientowi znaleźć dobrą, odpowiadającą jego kwalifikacjom pracę, w ramach programu ofertujemy też pomoc i wsparcie w poszukiwaniu miejsca pracy.

Wiem, że chcę godnie żyć… Skoro sam osiągnąłem zmianę w życiu, założyłem i prowadzę firmę, ktoś mi zaufał chcę to dobro oddać. Chcę dać szansę innym ludziom, dając im zatrudnienie, jak ktoś kiedyś mi dał szansę. Mam takie marzenie, zwykle marzenie dawać ludziom szansę." - były osadzony.

Program "Włącz się" finansowany jest przez hiszpańską Fundację "la Caixa" i  opiera się na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy.

 

Fundacja „La Caixa” jest pierwszą w Hiszpanii, drugą w Europie i trzecią w skali światowej fundacją prywatną biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje – 500 milionów € pochodzących z kapitału żelaznego w roku obrachunkowym 2008.

 

Kasa Oszczędnościowa i Emerytalna z Barcelony, popularnie zwana „La Caixa”, została utworzona ponad sto lat temu w celu przyczyniania się do poprawy warunków życia ludności. Dlatego od samego początku praca „La Caixa” skupiła się na potrzebach ludzkich poprzez następujące rodzaje działalności: z jednej strony wychodząc naprzeciw potrzebom finansowym mieszkańców, z drugiej strony przyczyniając się do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych. Fundacja „La Caixa” do dziś pozostaje wierna swoim podstawowym wartościom i sto lat od jej założenia są one jeszcze bardziej aktualne. Praca społeczno – socjalna jest duszą „La Caixa”.

W ramach programu w Polsce pracuje kilka organizacji społecznych poza Fundacją Sławek m.in. Stowarzyszenie SPOZA, Stowarzyszenie Otwarte drzwi czy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Aktywizacja, są to organizacje, które zajmują się grupami narażonymi na wykluczenie społeczne i zawodowe. Celem programu jest wsparcie i pomoc uczestnikom projektu w procesie integracji i podjęciu pracy.

 

Są to organizacje, które zajmują się grupami narażonymi na wykluczenie społeczne i zawodowe. Celem programu jest wsparcie i pomoc uczestnikom projektu w procesie integracji i podjęciu pracy.

 

Beneficjentami są m.in.:

  • osoby z grup defaworyzowanych,

  • osoby niepełnosprawne,

  • młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych,

  • kobiety będące ofiarami przemocy domowej.

 

Fundacja Sławek w projekcie skupia się przede wszystkim na osobach wykluczonych, które przebywały w więzieniu, były osadzone lub też miały problemy z prawem, a które chcą podjąć pracę.

W ramach projektu oferujemy pomoc doradcy zawodowego oraz osobistego trenera pracy (coacha, który pomaga swojemu klientowi znaleźć dobrą, odpowiadającą jego kwalifikacjom pracę).

 

W ramach programu ofertujemy też pomoc i wsparcie w poszukiwaniu miejsca pracy.

 

Projekt „Włącz się” oparty został na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi, które chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników, ale chcą pomagać poprzez świadome zatrudnianie tych, którzy najbardziej potrzebują pracy. Dla takich firm udział w programie to nie tylko szansa na pozyskanie dobrego pracownika i korzyść finansowa, ale szansa na potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.

 

Beneficjentami programu są osoby społecznie wykluczone.

Umów się na spotkanie! Włącz się!

 

Na spotkania obowiązują zapisy telefoniczne : (22) -258-19-97

lub mailowe na adres biura: biuro@fundacjaslawek.org

Chcesz wiedzieć więcej :

www.fundacjalacaixa.org

https://moje.ngo.pl/x/2001511?filter_states=false

#robdobro

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic