PROGRAM ŚWIADECTWA

 

Skazani przebywający w jednostce penitencjarnej nie wierzą, że po wyjściu na wolność mogą prowadzić uczciwe, samodzielne życie - bez powrotu na drogę przestępstwa. Fundacja organizuje na terenie jednostki spotkania zainteresowanych skazanych, ewentualnie wytypowanych przez wychowawców z byłymi więźniami, którzy samodzielnie stanęli na nogi, żyją w trzeźwości, osiągnęli sukces zawodowy i rodzinny.

 

Byli więźniowie pokazują skazanym przebywającym w więzieniu, że uczciwe życie jest możliwe! Ponadto własnym przykłądem świadczą o tym. Dodatkowo byli więźniowie mówią o tym swoim językiem a ich świadectwa sa autentyczne! Mówią o możliwym sukcesie społecznym i o satysfakcji z takiego życia.

 

Ze strony jednostki, poza zgodą na realizację programu, konieczne jest udostępnienie sali na spotkanie w konkretnym czasie, doprowadzenie osadzonych i zapewnienie wejścia na teren jednostki penitencjarnej przedstawicielom Fundacji.

 

PROGRAM ROZMOWY INDYWIDUALNE

 

Więźniowie mają wiele problemów osobistych, majątkowych, dotyczących dylematów życia rodzinnego oraz spraw intymnych, które uważają za drażliwe i wyjątkowo delikatne. Wieloletnia praca z więźniami pracowników Fundacji pokazuje, że skazani poszukują możliwości podzielenia się swoimi trudnymi sprawami, swoimi lękami a także obawami z osobami zaufanymi. Przedstawiciele Fundacji, po uzyskaniu sygnału o chęci rozmowy indywidualnej, zgłaszanej przez skazanych, prowadzą indywidualne rozmowy w celi lub innym niekrępującym miejscu wyznaczonym przez administrację, służąc radą i zapewniając jednocześnie dyskrecję.

 

Administracja jednostki winna zapewnić możliwość dyskretnej indywidualnej rozmowy w celi lub oddzielnym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich oraz swobodę poruszania się przedstawicieli Fundacji na terenie jednostki.

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic