PROGRAM ŚWIADECTWA

 

Skazani przebywający w jednostce penitencjarnej nie wierzą, że po wyjściu na wolność mogą prowadzić uczciwe, samodzielne życie - bez powrotu na drogę przestępstwa. Fundacja organizuje na terenie jednostki spotkania zainteresowanych skazanych, ewentualnie wytypowanych przez wychowawców z byłymi więźniami, którzy samodzielnie stanęli na nogi, żyją w trzeźwości, osiągnęli sukces zawodowy i rodzinny.

 

Byli więźniowie pokazują skazanym przebywającym w więzieniu, że uczciwe życie jest możliwe!

 

Ponadto świadczą o tym własnym przykładem. Mówią o tym, że możliwy jest sukces społeczny i rodzinny oraz o satysfakcji z takiego nowego życia. Dodatkowo - co najważniejsze - byli więźniowie mówią o tym swoim językiem, a ich świadectwa są autentyczne!

 

Ze strony jednostki, poza zgodą na realizację programu, konieczne jest udostępnienie sali na spotkanie w konkretnym czasie, doprowadzenie osadzonych i zapewnienie wejścia na teren jednostki penitencjarnej przedstawicielom Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZMOWY INDYWIDUALNE

 

Więźniowie mają wiele trudności i problemów osobistych dotyczących dylematów życia rodzinnego oraz zagadnień trudnych i intymnych, które uważają za drażliwe i wyjątkowo delikatne. Wieloletnia praca z więźniami pracowników Fundacji pokazuje, że skazani poszukują możliwości podzielenia się swoimi trudnymi sprawami, swoimi lękami a także obawami z osobami zaufanymi. Przedstawiciele Fundacji, po uzyskaniu sygnału o chęci rozmowy indywidualnej, zgłaszanej przez skazanych, prowadzą indywidualne rozmowy w celi lub innym niekrępującym miejscu wyznaczonym przez administrację, służąc radą i zapewniając jednocześnie dyskrecję

 

Fundacji pomagają wolontariusze i stali współpracownicy.

 

Administracja jednostki winna zapewnić możliwość dyskretnej indywidualnej rozmowy w celi lub oddzielnym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich oraz swobodę poruszania się przedstawicieli Fundacji na terenie jednostki.

Średni koszt organizacji jednego Świadectwa wynosi 140 zł (jest to koszt wyżywienia, przejazdu liczony według obowiązujących przepisów)
 

Chcesz pomóc ? Dokonaj wpłaty na konto numer: 84 1240 1109 1111 0000 0516 2673 z dopiskiem  „Świadectwa”.

„Drugie życie…teraz dostałem drugie życie, ale nie zawsze tak było byłem zrezygnowany, w fundacji nabrałem chęci do życia. Długo to trwało! Bardzo mi pomogły wyjazdy do więzień…udzielane świadectwa …skończyłem liceum, studium …Miałem problemy ze sobą im bardziej wchodziłem w trzeźwość tym więcej widziałem i to nie był ładny widok…ale miałem wsparcie miałem ludzi w fundacji”

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic