Stacja Wolność 2016

 

 

Projekt Stacja Wolność 2016 skierowany jest do osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, byłych skazanych oraz członków ich rodzin oraz do osób objętych kuratelą, wobec których sąd orzekł warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie kary oraz warunkowe umorzenie kary, oferując kompleksowe podejście i specjalistyczną pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów, z jakimi się borykają.

 

Głównym założeniem projektu jest praca metodą case work, czyli z indywidualnym przypadkiem oraz podjęcie kompleksowych działań wspierających, m.in.: prowadzenie warsztatów edukacyjnych, które pomogą beneficjentom przygotować się do odpowiedzialnego powrotu do rodziny, najbliższego otoczenia, codziennego życia, czyli do usamodzielnienia się.

W ramach projektu Stacja Wolność 2016 Fundacja Sławek będzie kontynuowała autorskie programy: „Anioł Stróż”, „Świadectwa” i „Rozmowy indywidualne”, pielgrzymka na „Jasną Górę”, „Poczytaj Mi”, dyżury specjalistów (prawnika, psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego pierwszego kontaktu i Punktu Aktywizacji Zawodowej). Część zadań w projekcie będzie realizowana w oparciu o pracę wolontariuszy, którzy włączą się w ich realizację szczególnie w programie „Poczytaj Mi” oraz w realizacji „Pielgrzymki na Jasną Górę”.

 

Programy „Pierwsze kroki na wolności” i „Anioł Stróż” są skierowane wyłącznie do tych osadzonych, którym pozostało do końca kary nie więcej niż 2 lata. Program „Anioł Stróż”, jest dla nich pomocą przy załatwieniu najważniejszych spraw dotyczących ich wyjścia na wolność. Programy „Świadectwa” oraz „Poczytaj Mi” są kierowane do osadzonych niezależnie od wysokości wyroku.

 

Celem projektu Stacja Wolność 2016 jest także pomoc w utrzymaniu więzi rodzinnych pomiędzy rodzicami, odbywającymi karę pozbawienia wolności a ich dziećmi i temu służy właśnie program „Poczytaj Mi”. Działania projektu na rzecz osób wychodzących na wolność oraz ich rodzin koncentrują się na udzielaniu pomocy w ich aktywizacji społeczno-zawodowej, pomocy w szukaniu pracy, udzielaniu tymczasowych miejsc noclegowych w naszym Ośrodku Readaptacji w Mieni. Nasi beneficjenci mogli skorzystać z paczek żywnościowych w ramach współpracy z BŻ, oraz darmowych zdjęć potrzebnych do dokumentów.

Więcej informacji na stronie:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym/

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic