SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE FUNDACJI SŁAWEK

 

Fundacja Sławek istnieje od 1998 roku.

Od 2008 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Sławek jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 0000272518

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA 2016 ROK

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic