Działania Fundacji

W 2022 roku Fundacja Sławek kontynuuje realizację programów i projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie. Naszą misją jest wsparcie beneficjentów fundacji w drodze od wykluczenia do samodzielności. Poniżej opisujemy działania i wyzwania jakie zespół fundacji podejmuje w bieżącym roku.

Projekt „Przejmij stery” – kompleksowa pomoc w aktywizacji zawodowo – społecznej 40 osób z powiatów podwarszawskich.

Do tej pory udało nam się pomóc 30 osobom.

Natomiast „Rewoman” to międzynarodowy projekt, w którym uczestniczą przedstawiciele organizacji z Serbii, Niemiec, Polski, Grecji, Czarnogóry, Albanii, Słowenii, Włoch, Francji i Holandii. Cele projektu REWOMEN to wzmacnianie kobiet i poprawa równości płci w UE i rozwój międzynarodowej solidarności między kobietami poprzez tworzenie sieci kontaktów, wymianę wiedzy i współpracę. Podsumowaniem projektu będzie wystawa w ramach programu „Nowy Sad – Europejska Stolica Kultury” na początku czerwca 2022 r.


Naszą nadzieją jest sklep, który według założenia powstał, aby "zarabiać" na działania statutowe Fundacji, czyli pomoc osobom wykluczonym społecznie w ich usamodzielnieniu się. Sklep

Jeszcze raz polecam do zajrzenia na stronę sklepu i Facebooka Rób Dobro. Pamiętaj www.robdobro.org. Pomagasz nam pomagać!

Także w chwili obecnej skupiamy się na działaniu sklepu, ale także, cały czas nasz gen pomocowy działa w naszym fundacyjnym organizmie, więc mamy kilka projektów, które realizujemy we współpracy z innymi fundacjami.


Kolejny międzynarodowy projekt to “Yes: Young Ex-Offenders Support” tworzony we współpracy z partnerami z Litwy, Czech oraz Norwegii polega na zgłębianiu tematyki zatrudniania byłych osadzonych oraz tworzenie tzw. podręcznika dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby, który wyszły z więzienia, ośrodków poprawczych.


Zaczęliśmy także realizację projektu “Socialneet”, który jest współfinansowany ze środków EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Projekt jest ambitną inicjatywą, w którą zaangażowanych jest dziewięć organizacji z ośmiu krajów europejskich mającą na celu integrację na rynku pracy młodych ludzi przed trzydziestym rokiem życia (NEET = not in employment, education or training = niezatrudniony, nieuczący się, nie będący w trakcie szkolenia) dzięki wykorzystaniu nowych modeli innowacji społecznych w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności w dziedzinie turystyki i kultury, ochrony zdrowia, rynku rolno-spożywczego, IT, otwartego oprogramowania oraz alternatywnych źródeł energii


„Know your rights” jest kolejnym, międzynarodowym projektem realizowanym we współpracy z organizacjami z Portugalii, Serbii, Słowenii i Polski, który dotyczy edukacji młodzieży (dokładnie 36 osób ogółem) w wieku 15-18 lat sprawiającej trudności wychowawcze na temat ONZ- owskiej Konwencji Praw Dziecka. Projekt przewiduje edukację w formie warsztatów.


Programem systemowym, który mamy przyjemność realizować od 5 lat jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych wraz z hiszpańską Fundacją "La caixa". Dzięki programowi "Włącz się" nasi podopieczni mogą dostać profesjonalną pomoc doradcy zawodowego oraz pośrednictwo pracy.Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic