Konferencja „Stygmaty współczesności”Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników, m.in. przedstawicieli środowisk akademickich i organizacji pomocowych. – Obliczom stygmatyzacji społecznej Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przygląda się przez blisko 15 lat pracy z osobami bez domu. Nasze doświadczenie obecności w ich życiu, bycia z nimi w codziennych troskach i radościach w drodze do nowego domu, nauczyło nas pokory – mówiła we wstępie Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora Dzieła Pomocy.Konferencja podzielona była na dwie części. Podczas pierwszej zatrzymaliśmy się na problemie stygmatyzacji od strony teologicznej, psychologicznej, filozoficznej i socjologicznej. Br. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap pokazał, jak różne bywają spotkania ze współczesnymi stygmatykami. Z jednej strony przywołał liczne spotkania tłumów wiernych ze św. Ojcem Pio, który przez 50 lat swojego życia nosił stygmaty, czyli widzialne znaki męki Chrystusa na swoim ciele, a z drugiej codzienne spotkania z ubogimi i bezdomnymi, których unikamy. - Stygmatyzacja jest tą siłą, która niszczy więzi społeczne od środka – mówiła w wykładzie „Stygmatyzacja społeczna w świetle zasad życia społecznego” dr Magdalena Kosche. - Przełamywanie stereotypów to wyjście zza bariery dystansu, aby człowiek na nowo budował relacje – podsumowała. Ponadto gośćmi pierwszego panelu byli br. dr Piotr Kwiatek OFMCap oraz dr Monika Oliwa Ciesielska, prof. UAM.

Druga część była przestrzenią wypowiedzi prelegentów pracujących na co dzień z osobami stygmatyzowanymi. Historie osób odbywających karę więzienia oraz tych, które już zakończyły swoje wyroki, przytoczył Marek Łagodziński z Fundacji Sławek. – Naszym zadaniem jest, by osoby, które są już wolne, mogły poczuć radość i przyjemność z tego, że mogą uczciwie zarobić na swoje życie – podkreślił mówca. Tematem godności osoby ludzkiej zajęła się s. Katarzyna Kmieć, która na co dzień w Misji Małgorzata pracuje z osobami prostytuującymi się. Oficjalnej definicji prostytucji, rozumianej jako „oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób, w celu ich zaspokojenia seksualnego, otrzymując za to wynagrodzenie materialne” przeciwstawiła swoje doświadczenia. – Prostytucja jest nie tyle handlem ciałem, co handlem godnością – podkreśliła. O sytuacji, w jakiej znajdują się osoby ze statusem uchodźcy i migranci w Polsce, mówił dr Adam Bulandra, wiceprezes Stowarzyszenia Interkulturalni PL. O osobach bezdomnych mówił br. Tomasz Duszyc OFMCap z Dzieła Pomocy.


Zobacz pełną relację na: dzielopomocy.pl


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic