Bezpłatne szkolenia zawodowe! Trwa rekrutacja!


Uwaga! Uwaga ‼‼

PRZYPOMINAMY!!

Bezpłatne szkolenia zawodowe ‼‼ 👍

Dla: mieszkańców Warszawy zagrożonych ubóstwem (bez pracy) lub wykluczeniem społecznym - szczególnie osób korzystających ze świadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej.

Ostatnie miejsca dla mężczyzn i ponad 30 dla kobiet w projekcie "Przez integrację do zatrudnienia"! To TWOJA szansa na udział w projekcie w ramach którego oferujemy:

🔧🏗🚜🖨⌨🔌 • bezpłatne szkolenie zawodowe dostosowane do umiejętności i potrzeb uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, szkolenia zakończone są egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje, • 3 miesięczne płatne staże (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe),

• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem (przygotowanie Indywidualnego Planu Aktywizacji Społeczno Zawodowej (IPASZ); • trening kompetencji i warsztaty edukacji prozatrudnieniowej w formie warsztatów grupowych; • indywidualne poradnictwo prawne/psychologiczne/socjalne; • indywidualne pośrednictwo pracy; • akademia rodziny;

Kontakt Punkt Integracji Społeczno - Zawodowej Fundacja Sławek ul. Andersa 13 00-159 Warszawa tel. 532-998-519 rekrutacja@dozatrudnienia.pl

www.fundacjaslawek.org/dozatrudnienia

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic