Ostatnia rekrutacja w projekcie "Od Nowa"!

To TWOJA ostatnia szansa

na udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym w zawodzie SPAWACZ MAG!

Szkolenie odbędzie w okresie Wrzesień- Październik 2017

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 15‐29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ‐ tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

• osoby młode opuszczające Zakłady Karne lub Areszty Śledcze (do roku po opuszczeniu), • młodzież z Pieczy Zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), • absolwenci Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków), • absolwenci Specjalnych Ośrodków Szkolno‐Wychowawczych i Specjalnych Ośrodków Wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków), • matki przebywające w Domach Samotnej Matki.

W ramach projektu oferujemy: • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD); • poradnictwo zawodowe w formie warsztatów grupowych; • indywidualne pośrednictwo pracy; • Bezpłatne szkolenie zawodowe: Spawacz MAG, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, szkolenia zakończone są egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje, • 3 miesięczne płatne staże (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe),

Kontakt Punkt Aktywizacji Zawodowej Fundacja Sławek ul. Andersa 13 00-159 Warszawa tel. 570-892-983 odnowa@business-school.pl

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic