Ostatnia rekrutacja w projekcie "Od Nowa"!

03.08.2017

 

To TWOJA ostatnia szansa

na udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym
w zawodzie SPAWACZ MAG!

Szkolenie odbędzie w okresie Wrzesień- Październik 2017

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode
w wieku 15‐29 lat, bez pracy,
które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu ‐
tzw. młodzież NEET
z następujących grup docelowych:


• osoby młode opuszczające Zakłady Karne lub Areszty Śledcze (do roku po opuszczeniu),
• młodzież z Pieczy Zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
• absolwenci Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków),
• absolwenci Specjalnych Ośrodków Szkolno‐Wychowawczych i Specjalnych Ośrodków Wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków), 
• matki przebywające w Domach Samotnej Matki.

 

W ramach projektu oferujemy: 
• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
• poradnictwo zawodowe w formie warsztatów grupowych;
• indywidualne pośrednictwo pracy;
• Bezpłatne szkolenie zawodowe: Spawacz MAG, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, szkolenia zakończone są egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje,
• 3 miesięczne płatne staże (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe),

 

Kontakt
Punkt Aktywizacji Zawodowej
Fundacja Sławek
ul. Andersa 13
00-159 Warszawa
tel. 570-892-983
odnowa@business-school.pl

Please reload

Najpopularniejsze

Akcja "Wiosenne porządki" w Mieni

27.05.2019

1/9
Please reload

Ostatnio dodane

14.01.2020

Please reload

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic