Ostatnie dni rekrutacji do projektu „OD NOWA”!


Jeszcze tylko przez kilka dni możesz zgłosić się do udziału w projekcie „OD NOWA”. W ramach projektu możesz wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i zdobyć uprawnienia spawacz MAG lub kucharz.

Jeśli masz mniej niż 29 lat i w ciągu ostatnich 12 miesięcy opuściłeś jedną z poniższych Instytucji:

 • Zakład Karny lub Areszt Śledczy

 • Pieczę Zastępczą

 • Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

 • Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

 • Specjalnych Ośrodków Szkolno‐Wychowawczych

 • Specjalnych Ośrodków Wychowawczych

Zgłoś się do nas!


Szczegółowe informacje o projekcie:

tel. (22) 258-19-97

mail: odnowa@buisness-school.pl


Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania

 • doradztwo zawodowe

 • pośrednictwo pracy

 • Szkolenia zawodowe

 • 3-miesięczne staże

 • stypendium podczas szkoleń i staży (wypłacane systematycznie)

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże

 • wyżywienie podczas szkoleń

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic