Jakiej pomocy możesz oczekiwać od kuratora sądowego?

Nie tak dawno pisaliśmy o nowopowstałym Portalu Pomocy Postpenitencjarnej www.codalej.info - podmiotami go prowadzącymi są Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS oraz Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza.


Na tej platformie osoby opuszczające zakłady karne mogą znaleźć adresy placówek, instytucji i miejsc gdzie mogą szukać pomocy, pracy, porady oraz wsparcia! Dzisiaj portal zawiera bazę ponad 290 podmiotów świadczących pomoc postpenitencjarnej.
Dziś chcemy napisać o innej funkcjonalności portalu o zakładce z artykułami. Na razie zawiera tylko 3 artykuły i pewnie będzie się rozrastać jak cały portal niemniej jednak znaleźliśmy w niej ciekawy artykuł na temat tego jakiej pomocy możesz oczekiwać od kuratora sądowego.


Autorzy portalu piszą o tym, że kuratorzy zawodowi dla dorosłych w Sądach Rejonowych dysponując środkami z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej mogą udzielać zapomóg.


Zapomogi są różne mogą wspierać osoby przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że zachodzi konieczność przedłużenia tej pomocy. Istnieje możliwość wydłużenia go do 6 miesięcy w szczególnych okoliczności np.: choroba lub czasowa niezdolność do pracy.


W artykule znajduje się informacja na co może być ta pomoc przeznaczona m.in. na:

  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;

  • okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

  • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

  • pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

  • pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie;

  • pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;

Pomoc może zostać przekazana w formie: żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych, biletów komunikacji publicznej czy leków, środków opatrunkowych i sanitarnych oraz wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Pomoc może być świadczona także osobom, które podjęły naukę (wsparcie przy zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych) oraz tym, które chcą się usamodzielnić (wyposażenie domowe).


Więcej na: http://www.codalej.info/tips-articles/

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic