Krynica-Zdrój, 16-18 listopada 2016 r.


"Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych" konferencja pod tym tytułem odbyła się w dniach 16-18.11.2016 r. w Krynicy Zdroju. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Sławek. Organizatorem wydarzenia jest m.in. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

W programie konferencji znalazło się między innymi trochę zagadnień historycznych na przykład wykład pn. "Działania pomocowe w obszarze edukacji i wychowania wobec osadzonych na obszarach Krakowa i Galicji w XIX i na początku XX wieku", a także zagadnienia związane z zagadnieniem prawnymi, readaptacją i resocjalizacją skazanych. Podczas konferencji prowadzone są bardzo ciekawe panele dyskusyjne, wykłady i spotkania w podgrupach. Poruszane są ciekawe tematy związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, system dozoru elektronicznego i jego wprowadzaniem, resocjalizacją nieletnich i młodocianych czy formami pomocy oraz wsparcia w reintegracji społecznej oraz usamodzielnieniu młodocianych i nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych.


Konferencja jest wynikiem współpracy służb probacyjnych, penitencjarnych i społecznych z terenu Małopolski.

Poniżej kilka ciekawych cytatów za organizatorami ze strony: http://konferencjakrynica.pl/


"Pomoc opuszczającym zakłady karne to nie jest dobrodziejstwo, ani łaska. To nasz obowiązek – nie tylko dlatego, że tego wymaga od nas Państwo Polskie, również dlatego, że taka jest logika działania, że jest to w naszym wspólnym interesie. Ten interes sprowadza się oczywiście do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich" - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – ppłk Włodzimierz Więckowski – zwrócił uwagę na zasadniczy cel pracy postpenitencjarnej.


"Zjawisko recydywy generuje nieporównanie wyższe koszty społeczne niż jej zapobieganie. Dlatego sens pomocy postpenitencjarnej znajduje głębokie umocowanie w interesie społecznym" – mówi Krzysztof Jasiński, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.


"To wielka wartość, że w jednym miejscu i czasie spotkało się tak wiele osób reprezentujących instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, dyskutując jak wspomagać procesy powrotu do wolności po odbyciu kary. Ponieważ to drugie nasze spotkanie w Polsce, jest to dowód, że współpraca, wymiana doświadczeń i poszukiwanie dobrych praktyk stają się faktem. Potrzeba wspomagania odbywającego się codziennie powrotu skazanych do społeczeństwa jest we wspólnym interesie wszystkich: skazanych, żeby doświadczyć dobra, którego często zabrakło w ich życiu i w efekcie nie wrócić na drogę przestępczą oraz nas samych, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Po tych trzech dniach jesteśmy bogatsi o doświadczenie, jak to mądrze i skuteczniej robić" – mówi Marcin Kałużny ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, prowadzącego Centrum Pomocy Postpenitencjarnej.


Więcej na temat programu konferencji można przeczytać na: http://konferencjakrynica.pl/program/


Całe wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem: Burmistrza Krynicy Zdroju – dr. Dariusza Reśko Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – ppłk. Włodzimierza Więckowskiego


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic