Aktywizacja zawodowa byłych więźniów - czy jest możliwa ?

„Sytuacja byłego więźnia zarówno w miejscu pracy, jak i w relacjach pozazawodowych jest niewątpliwie trudniejsza niż innych osób: w stosunku do osoby z kryminalną przeszłością ludzie mają skłonność do zakładania a priori, że jest to osoba nieuczciwa, zła, niebezpieczna” (Raport z badań jakościowych na temat programu badawczo-szkoleniowego dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej więźniów, Projekt "Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów").

Dlatego tak ważny jest projekt pn. "Włącz się", który Fundacja Sławek od kwietnia 2016 r. realizuje. Program „Włącz się” hiszpańskiej Fundacji ‘la Caixa’, wspiera byłych więźniów w znalezieniu zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Program zakłada pomoc oraz wsparcie ze strony coacha i doradcy zawodowego w zakresie diagnozowania kompetencji zawodowych uczestnika projektu, naukę pisania dokumentów aplikacyjnych, przedstawienie ofert pracy i w końcu przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz monitoring osoby zatrudnionej i kontakt z pracodawcą.


Opinie uczestników programu i statystyki zdają się potwierdzać jego ogromną potrzebę:

„Uważam, że Program jest bardzo dobry. Poza możliwością otrzymywania ofert pracy mam świadomość, że cały czas jest osoba, która pomaga mi na poszczególnych etapach poszukiwania pracy. W chwili obecnej zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną i otrzymałem propozycję zatrudnienia. Pozostaje jeszcze tylko wynajęcie pokoju poza Warszawą. Wiem, że nie pozostaję z tym sam i mam wsparcie w tym zakresie. Wierzę, że uda się przeprowadzić do nowego miejsca, zaaklimatyzować w pracy i zacząć nowy etap w życiu”.


Chcesz wiedzieć więcej:

http://www.fundacjaslawek.org/wlacz-sie

Umów się na spotkanie! Włącz się!

Na spotkania obowiązują zapisy telefoniczne : (22) -258-19-97

lub mailowe na adres biura: biuro@fundacjaslawek.org


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic