Już jutro odbędzie się otwarta dyskusja w Collegium Civitas - zapraszamy!

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się jutro (28.10.2016r.) w godzinach 10:00-15:00 w Collegium Civitas (pl. Defilad 1, Warszawa) w sali 1047 (X piętro). Wstęp wolny!Wydarzenie realizujemy we współpracy z Collegium Civitas. W programie wydarzenia dyskusja o projektach, których beneficjentami są osoby wykluczone społecznie. Zaprezentujemy wybrane programy realizowane przez organizacje pozarządowe w Czechach, na Słowacji, na Litwie, na Węgrzech, w Grecji oraz w Polsce.


Fundacja „Sławek” gospodarz wydarzenia aktualnie realizuje dwa takie projekty – PRE (Prison, Reintegration, Education) oraz E.U.R.O.P.E (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education). Zaprezentowane zostaną także programy przygotowujące do opuszczenia jednostek penitencjarnych.W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do biura Fundacji tel. 22 258-19-97 w godzinach 10:00 -17:00.


RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA - Europejskie programy przygotowujące osoby skazane do wyjścia na wolność

Dyskusja odbędzie się w dniu: 28.10.2016 w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Sali 1047 (X piętro.).

10:00 – 10:15 Powitanie gości – prowadzący konferencję Maciej Sopyło Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis")

Prezentacja i omówienie najciekawszych programów realizowanych w państwach partnerskich:

10:15 – 10:45 Międzynarodowa wymiana doświadczeń w pracy z więźniami na przykładzie projektów P.R.E. i E.U.R.O.P.E. - Aleksandra Borek (Collegium Civitas), Krzysztof Łagodziński (Fundacja Sławek)

10:45 – 11:15 Porównanie systemów penitencjarnych Węgier, Litwy, Polski, Słowacji oraz Republiki Czeskiej – Paulina Kuczma (Fundacja Sławek)

Prezentacja i omówienie programów przygotowujących osoby skazane do opuszczenia jednostek penitencjarnych:

11:15 – 11:35 Interaktywne metody resocjalizacji – Katarzyna Mróz (Fundacja Sławek)

- interaktywne nauczanie z użyciem komputera – Litwa

- program terapii grupowej dla młodocianych przestępców PUNKT – Republika Czeska

11:35 – 12:00 Innowacyjne metody resocjalizacji – Paulina Kuczma (Fundacja Sławek)

- gra planszowa – Węgry

- edukacja z zakresu zarządzania finansami osobistymi – Republika Czeska

- symulacyjna gra „zarządzanie budżetem domowym” – Słowacja

- program Świadectwa - Polska

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50 Arteterapeutyczne metody resocjalizacji - Dominika Makosz (Fundacja Sławek)

- arteterapia resocjalizacyjna - Grecja

- program Poczytaj Mi – Polska

12:50 – 13:10 Socjoterapeutyczne metody resocjalizacji – Paulina Kuczma (Fundacja Sławek)

- biblioterapia - Węgry,

- program poznaj siebie i innych - Litwa

- socjoterapeutyczne metody przygotowania do wyjścia na wolność - Słowacja

13:10 - 13:30 Gazety więzienne jako forma resocjalizacji oraz narzędzie samorozwoju – Maciej Sopyło (Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis")

13:30 – 15:00 Podsumowanie paneli. Czy zaprezentowane przykłady można i warto zaadaptować do polskich realiów? - moderator Maciej Sopyło (Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis")

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic