POMÓŻ DZIECIOM USŁYSZEĆ GŁOS RODZICA – głos z pudełka!Pomóż nam nagrać spersonalizowane bajki CD, które otrzymają dzieci, których tata lub mama przebywa w więzieniu!


"Świadomość tego, że moje dziecko będzie miało cząstkę mnie, że... gdy będzie mu smutno, będzie mogło posłuchać mnie oraz, że będzie miało miłą pamiątkę"- o nagraniu osadzona A.Ś. Warszawa-Grochów.


„Największą przyjemność podczas pracy nad bajką sprawiła mi świadomość, że czytam najbliższym sercu - wnukom! Wzruszenie i radość, że będą słyszały mój głos, będą mogły go słuchać kiedy tylko tego zapragną " - dziadek, osadzony, uczestnik programu "Poczytaj mi".


W projekcie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób biorącym w nim udział. Więźniowie mający problem z czytaniem mogą także brać udział w projekcie (więzień powtarza zdanie czytane przez lektora, po czym głos lektora zostaje usunięty podczas montażu dźwięku). Do nagrania więzień przygotowywany jest przez osobę przeszkoloną z zakresu realizacji dźwięku. Ponadto podczas nagrania więźniowie wykonują własnoręcznie rysunek, który zostaje umieszczony na okładce nagrania. Do tego do każdego nagrania dogrywana jest ścieżka dźwiękowa (odgłos koni, zamykanych drzwi czy świst wiatru) tak by bajka była dla dzieci ciekawsza.


Według danych Fundacji ,,Sławek” wśród ok. 3000 badanych beneficjentów (osoby uwzględnione to więźniowie, byli więźniowie oraz osoby wobec, których zastosowano środki probacyjne) aż 52 % beneficjentów deklaruje, że ma dzieci.


Uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla funkcjonowania osoby skazanej ale także dla całego systemu rodzinnego. Konsekwencją przebywania rodziców w warunkach izolacji więziennej jest znaczne ograniczenie ich udziału w życiu rodzinnym, ponieważ nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków rodzicielskich i małżeńskich. Uwięzienie matki/ojca wpływa także na ujemnie na emocjonalny, behawioralny i społeczny rozwój dziecka (Marczak M., 2008).


Dziecko, chociaż nie jest odpowiedzialne za sytuację życiową rodzica, ponosi negatywne konsekwencje jego izolacji. Nagranie CD bajki dla dziecka to możliwość pośredniego kontaktu z rodzicem. Możliwość usłyszenia jego głosu, to szansa usłyszenia od ojca lub matki po raz pierwszy ,,Kocham cię synku”. Projekt skierowany jest bezpośrednio do dzieci uwięzionych rodziców i to one są głównym beneficjentem programu. To przedsięwzięcie ma pomóc dziecku w radzeniu sobie z tymczasową nieobecnością jednego z rodziców.

Nie czekaj wesprzyj: http://www.fundacjaslawek.org/kup-dziecku-bajke


Istnieje możliwość dokonania wpłat na konto: Bank PEKAO S.A. VII O/W-wa

84 1240 1109 1111 0000 0516 2673 z dopiskiem „Poczytaj mi”


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic