Pilotażowy projekt „Czytam Dotykiem” nabiera mocy!


Pilotaż projektu „Czytam dotykiem” mamy już za sobą! Wszystko wskazuje na to, że 12 książek dotykowych „Kopciuszek” jakie powstawały na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, to początek działań!

Koordynatorka warsztatów Aneta Zalejska znalazła darczyńcę pragnącego pomóc ludziom w ich zamkniętych światach (za więziennym murem i niewidomym). Osoba o wielkim sercu wsparła projekt kwotą, która pozwoli pokryć całość wytworzenia kolejnych 12 egzemplarzy książek dotykowych!!!


Przy odbiorze z Zakładu Karnego nr 2 książek dotykowych uczestniczyła nie tylko koordynatorka, ale i autorka oraz pomysłodawczyni rękodzieł Patrycja Zalejska. Niesamowite zaangażowanie i profesjonalnie przygotowany plan działań dla osadzonych umożliwił powstanie 12 egzemplarzy książek dotykowych. Książki do końca miesiąca października 2016 dotrą do wybranych ośrodków opiekujących się dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi z całej Polski. Całość pierwszej partii już jest praktycznie…trzeba tylko zlutować obręcze trzymające karty książek i przy współpracy z kadrą ośrodka dla niewidomych z Częstochowy uzupełnić je o przygotowane teksty pisane oraz Braillowskie.


Pragniemy podziękować Dyrekcji ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich, która wyraziła chęć współpracy i stworzyła przestrzeń, w której podczas koordynowanych przez Anetę Zalejską warsztatów osadzeni własnoręcznie wykonywali poszczególne elementy książek. Będą one mogły przez kolejne lata będą służyć najmłodszym, niewidomym i słabowidzącym dzieciom pozwalając im poznać świat, którego nie mogą zobaczyć.

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic