Moje dziecko w Zakładzie Karnym


"I WE MNIE POEZJA OCALA CZŁOWIEKA" wszystkie mamy, których synowie lub córki przebywają w więzieniu zapraszamy do nadsyłania swoich przemyśleń i tekstów opartych na własnych refleksjach związanych z pobytem swoich dzieci w zakładzie karnym.
Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej, Fundacja Sławek oraz pani Ewa Nowakowska przygotowuje spektakl literacko-muzyczny na podstawie tekstów skazanych i byłych skazanych oraz ich mam.

Nie ma żadnych wymogów co do formy, długości i typu nadesłanego tekstu.


Mile widziane są zarówno wiersze jak proza, mogą być fragmenty pamiętników, wspomnień, jak i luźne notatki oraz przemyślenia. Poprzez spektakl będziemy chcieli ukazać różne perspektywy, sposoby radzenia sobie z rozłąką, tęsknotę, smutek rozstania czy cierpienie, a także radości i wszystko to, czym bliscy mogą się podzielić.


Prosimy o przesyłanie materiałów w wersji elektronicznej do końca października na e-maila koordynatora projektu Sylwestra Kurowskiego s.kurowski@criis.org a w wersji papierowej na adres fundacji ul. Gen. Andresa 13, 00-159, Warszawa z dopiskiem nazwy projektu - "I WE MNIE POEZJA OCALA CZŁOWIEKA.

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic