Zwiększony ryczałt dla przedsiębiorców!

Rada Ministrów 27.09.2016 zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności przygotowany w MS. Proponowane zmiany zwiększają ryczałt przysługujący przedsiębiorcom z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności do 40 proc., co ma na celu zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania więźniów. Do tej pory ryczałt wypłacany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wynosił 20 proc. wartości wynagrodzeń zatrudnionych odpłatnie więźniów. W propozycji Ministra Sprawiedliwości ma on wzrosnąć do 40 proc.

- Cieszę się, że rząd przyjął nasz projekt. To kolejny krok w realizacji programu pracy więźniów. Mam nadzieję, że Sejm szybko zajmie się pakietem ustaw, które pozwolą zwiększyć zatrudnienie skazanych. Praca powinna bowiem stanowić istotny element odbywania kary pozbawienia wolności. Zarówno ze względu na resocjalizację więźniów, jak i dla dobra społeczeństwa – powiedział wiceminister Patryk Jaki, który odpowiada za realizację programu.

Propozycja ta jest elementem programu „Praca dla więźniów”. Na program bowiem poza rozszerzeniem zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych składają się właśnie ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Rynek pracy więźniów się załamał, kiedy Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku nakazał wypłacanie pracującym więźniom kwoty 100 proc. najniższego wynagrodzenia. Jak podają statystyki w większości krajów europejskich więźniowie otrzymują jedynie około 30 proc. tej kwoty. Dziś można już mówić o pierwszych sukcesach wg danych Służby Więziennej, od stycznia 2016 r. wskaźnik zatrudnienia więźniów wzrósł z 35 proc. do 42 proc.


Więcej: https://www.ms.gov.pl/…/news,8646,praca-wiezniow--rzad-zatw

http://sw.gov.pl/pl/ministerialny-program-pracy-wiezniow


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic