3th meeting - in Warsaw 28.09. – 29.09 2016


Trwają międzynarodowe warsztaty, których celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z pracą z osobami wykluczonymi, poszerzanie wiedzy i dzielenie się nią w ramach projektu P.R.E. Projekt. W projekcie koncentrujemy się na specyficznej grupie docelowej: byłych więźniów, przestępców, kryminalistów, ludzi poszukiwanych w trakcie lub po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Projekt ma charakter międzynarodowy i badawczy realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Węgier, Czech, Słowacji i Litwy. W szczególności badane będą oddziaływania penitencjarno - wychowawcze w stosunku do osadzonych wdrażane w poszczególnych krajach oraz programy uzupełniające i edukacyjne takie jak kursy zawodowe, zajęcia artystyczne, kursy komputerowe i językowe, których celem jest przygotowanie osadzonych do wyjścia na wolność.

Chcemy by w wyniku działań podejmowanych w ramach projektu zmniejszać utrudnienia jakich doświadcza grupa docelowa, dla której prowadzimy działania i projekty.

Podczas tych kilku dni nasi goście będą się zapoznawać z naszymi doświadczeniami, sposobami pracy i doświadczeniami. Odwiedzą naszą Fundację i Ośrodek Readaptacji dla byłych więźniów w Mieni.


W warsztatach biorą udział przedstawiciele organizacji Váltó-sáv Alapítvány (Change Lanes Foundation) – Węgry, Budapeszt, RUBIKON Centrum – Czech Republik (Praha),Konzultacne a informacne centrum EDUKOS – Slovakia (Dolny Kubin),LPF "Garstycios grudas" - Labdaros ir paramos fondas – Lithuania (Kaunas)

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic