Wyższe kary za przewlekłe procesy!

W dniu 5 września br Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Takie propozycje są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który wydał wyrok pilotażowy w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce. ETPC uznał, że przewlekłość postępowania stanowi w Polsce problem systemowy, którego rozwiązanie wymaga podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych. W Ministerstwie Sprawiedliwości zaproponowano szereg rozwiązań np. przyznawanie wysokich rekompensat za przewlekłość postępowania (od 2 tys. do 20 tys. zł) czy złagodzenie wymagań formalnych dotyczących skargi.


Nowelizacja zakłada także, że sędziowie będą musieli ujawnić swoje majątki i nakłada na nich obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zmiany są wynikiem zaleceń opracowanych w ramach IV rundy ewaluacyjnej Grupy Państw przeciwko Korupcji Rady Europy (GRECO). Mają na celu likwidację nieuzasadnionego uprzywilejowania sędziów wobec pozostałych funkcjonariuszy państwowych zobowiązanych do ujawniania oświadczeń majątkowych.


W projekcie ustawy proponuje się także wydłużenie terminu, w którym można wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz wydłużenie terminu przedawnienia. Tym samym wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec sędziego będzie możliwe w ciągu 8 lat od chwili popełnienia czynu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami łatwiej będzie złożyć skargę na przewlekłość postępowania i uzyskać wysoką rekompensatę.


Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8570,jawne-sedziowskie-oswiadczenia-majatkowe-zmiany.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic