Dialog - niewykluczony!


W tym roku poprowadzimy projekt „Dialog - niewykluczony!” przy wsparciu Fundacji PZU. Będziemy przełamywać bariery i stereotypy pomiędzy grupami osób wykluczanych (przede wszystkim: więźniów i byłych więźniów, niepełnosprawnych i osób starszych) w społeczności lokalnej małej wsi Mienia - gmina Cegłów.W ramach projektu zorganizujemy integracyjne plenerowe warsztaty artystyczne, będziemy promować oraz zaprezentujemy prace osób narażonych na wykluczenie.


Projekt zrodził się jako odpowiedź na ogromne potrzeby wynikające z funkcjonowania w Mieni Ośrodka. Ośrodek w Mieni powstał jako Ośrodek Readaptacji dla osób, które opuściły Zakład Karny i nie mają się gdzie podziać, a ich powrót do domu, rodziny i pracy nie jest oczywisty. Potrzebują czasu by się przystosować, stanąć samodzielnie na nogach, podjąć pracę odbudować relacje z rodziną. Beneficjenci Ośrodka mogą korzystać z programów realizowanych przez Fundację (uczestniczyć w warsztatach, kursach zawodowych, szkolili się). Dzięki temu po pobycie w Ośrodku łatwiej adoptują się do życia na wolności. Po czasie potrzebnym do znalezienia pracy, usamodzielnienia się i podopieczni opuszczają ośrodek. Jednak funkcjonowanie Ośrodka i jego mieszkańcy budzą obawy, uprzedzenia i stereotypy wśród mieszkańców wsi, gminy i powiatu.

Chcemy by poprzez naszą inicjatywę Ośrodek readaptacji więźniów w Mieni stał się miejscem przyjaznym i spokojnym. Miejscem, którego nie trzeba się bać. By w świadomość społeczności lokalnej wpisał się on jako miejsce bezpieczne i przyjazne. Chcemy by społeczność lokalna poprzez udział w przedsięwzięciu spotkała osoby wykluczane i popatrzyła na nie poprzez pryzmat tego co tworzą, a nie tego kim są czy kim były. Celem projektu jest budowa więzi w środowisku lokalnym, nawiązanie dialogu w społeczności lokalnej na płaszczyźnie artystycznej grup zagrożonych wykluczeniem oraz prezentacja twórczości artystycznej osób wykluczonych w Mieni. Ważne jest to, że wydarzenie będzie prowadzone w środowisku naturalnym, gdzie faktycznie grupy defaworyzowane ze sobą obcują. Chcemy przeprowadzić warsztaty plenerowe oraz event - festiwal sztuki dla "sąsiadów".

W dniu 1 lipca br po decyzji ze strony Fundacji PZU - odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego. Wybraliśmy hasło tegorocznego festiwalu „#nieskreślam”.


http://www.fundacjaslawek.org/#!blank-3/cxf5


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic