W dniu 21 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy  dotyczący Rejestru Spadkowego.


W dniu 21 czerwca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący Rejestru Spadkowego. Rejestr Spadkowy to publiczny rejestr, prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. W przedmiotowym Rejestrze będą ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku.

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania.

Rząd przyjął opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, sprawiającej, że krajowym Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również europejskie poświadczenia spadkowe (EPS). Wpisania EPS do Rejestru dokona z urzędu sąd albo notariusz wydający EPS.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu 8 września 2016 r. W ten sposób Rejestr Spadkowy, już od samego początku swojego funkcjonowania, obejmie także EPS.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8368,pelniejszy-i-bardziej-wiarygodny--rejestr.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic