Egzekucja komornicza - propozycje zmian przedstawił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zb


„Chcemy podnieść standardy działań komorników, aby regułą ich trudnego zawodu było przestrzeganie prawa i norm etycznych. Nie może być tak, że komornik jest obojętny na ludzką krzywdę i koncentruje się bezwzględnie na zysku, by ściągnąć z dłużnika wszelkimi metodami, również bezprawnie, przysłowiową ostatnią koszulę. Na to zgody być nie może” – powiedział wczoraj podczas konferencji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wspólnie z Premier Beatą Szydło

Minister Sprawiedliwości zaprezentował projekt nowej ustawy o komornikach. Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

W prezentowanym projekcie ustawy o komornikach sądowych m.in.:

- egzekucje w terenie są obowiązkowo nagrywane;

- komornik może do domu dłużnika siła może wejść tylko w asyście policji zaś formularz skargi na komornika jest prosty;

- Minister Sprawiedliwości może z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne i odwołać ze stanowiska komornika, który rażąco naruszył prawo oraz w każdym czasie zwiesić go w czynnościach;

- Prezes Sądu Rejonowego może natychmiast odsunąć od czynności komornika, który rażąco naruszy prawo;

- koniec z odbieraniem rzeczy, które ewidentnie nie stanowią własności dłużnika;

- komornik może odebrać zajętą dłużnikowi rzecz tylko wyjątkowo i wyłącznie pod kontrolą sądu.

Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8340,koniec-naduzyc-komornikow.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic