Chcesz zatrudnić skazanego?

Chcesz zatrudnić skazanego? Sprawdź czy jest to możliwe?


Jeśli chcesz zatrudnić skazanego powinieneś spełniać kilka warunków.

Zatrudnić skazanego można do pracy odpłatnej i nieodpłatnej. Zatrudnić do pracy nieodpłatnej mogą instytucje charytatywne, organizacje pożytku publicznego oraz organy samorządu terytorialnego lub organy administracji publicznej. Z praktyki wynika, że najczęściej skazani są zatrudniani do prac opiekuńczych i asystenckich, a także remontowych, budowlanych, związanych z oczyszczaniem miasta i porządkowaniem terenów zielonych, sprzątaniem. Zatrudnić skazanego mogą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielnie i spółki (osobowe i kapitałowe). Dla wielu firm jest to nowa metoda pozyskiwania pracowników, która jednak bardzo mocno wpisuje się w obecne trendy i zmiany w podejściu do resocjalizacji oraz eliminacji problemów związanych z aktywizacją społeczną byłych więźniów.


Jeśli wiesz już do jakiej pracy potrzebujesz pracowników, znasz zakres prac oraz harmonogram prac oraz wiesz ilu pracowników potrzebujesz powinieneś wysłać do odpowiedniej jednostki penitencjarnej zapytanie ofertowe. Położenie jednostek penitencjarnych na mapie Polski oraz kontakty do pracowników Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej znajdziesz na stronie www.sw.gov.pl


Tylko zatrudnienie skazanych daje możliwość resocjalizacji w stałym i aktywnym kontakcie ze społeczeństwem!"- mówi prezes Fundacji Marek Łagodziński i trudno się z nim nie zgodzić.


Statystyki Służby więziennej potwierdzają to bardzo wielu więźniów chce pracować. Szanują swoją pracę oraz to co ona im daje! Przede wszystkim około 10 godzin spędzonych poza celą, za murami, na wolności. Wielu więźniów chętnie podejmie się pracy (jak będzie taka możliwość) i na pewno będzie ją wykonywać z zaangażowaniem tak by pracodawca ich zatrudniający był zadowolony. Z powodu braku pracy w 2015 roku nie pracowało 19.133 osadzonych co oznacza bezrobocie na poziomie 27,5 %. ( Za SW statystyka roczna za 2015 rok http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2015.pdf#page=32&zoom=auto,-82,452).


Kolejnym etapem działań w obszarze pomocy postpenitencjarnej jest zatrudnianie osób, które opuściły zakłady karne. Wg przedmiotowych danych skreślonych z ewidencji w 2015 roku było 85.371 osób, średnio daje to 7.114 na miesiąc. Są to osoby, które wkraczają na rynek pracy wracają do społeczeństwa nierzadko po długim okresie przebywania w zakładzie karnym. Osoby takie potrzebują wsparcia i pomocy by znaleźć pracę i jak najszybciej rozpocząć nowe życie. Projektem, który ma wspomagać zatrudnianie osób opuszczających jednostki penitencjarne realizowanym aktualnie w Fundacji jest projekt „Włącz się”. Projekt oparty został na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi, które chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników, ale chcą pomagać poprzez świadome zatrudnianie tych, którzy najbardziej potrzebują pracy. Dla takich firm udział w programie to nie tylko szansa na pozyskanie dobrego pracownika i korzyść finansowa, ale szansa na potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.

Więcej o projekcie: http://www.fundacjaslawek.org/#!blank-9/kiqme


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic