Prezes Fundacji „Sławek” o pilotażowym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości - opinie i wywiady.


„Pilotażowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący pracy więźniów to bardzo dobra i potrzebna inicjatywa. Inicjatywa, której brakowało w polskim systemie penitencjarnym.

Tylko zatrudnienie skazanych daje możliwość resocjalizacji w stałym i aktywnym kontakcie ze społeczeństwem!


Realizacja tego pilotażowego projektu oczywiście obniży faktyczne koszty utrzymania więźniów przez społeczeństwo, ale najważniejsze jest to, że zmieni oblicze resocjalizacji w Polsce. W zamknięciu trudno resocjalizować człowieka, tym bardziej, że przebywa on w środowisku więziennym wiele lat. Naturalne jest więc to, że jeśli się socjalizuje to z tym środowiskiem, w którym przebywa i nie ma dla niego alternatywy. Pomysł Ministerstwa, to właśnie stworzenie tej alternatywy, to szansa dla tych więźniów, którzy przebywają w zamknięciu od wielu miesięcy czy lat, a którzy mogą i chcą pracować.


Bo więźniowie chcą pracować! Szanują swoją pracę oraz to co ona im daje! Przede wszystkim około 10 godzin spędzonych poza celą, za murami, na wolności. Wielu więźniów chętnie podejmie się pracy (jak będzie taka możliwość) i na pewno będzie ją wykonywać z zaangażowaniem tak by pracodawca ich zatrudniający był zadowolony.


Skazany nie jest oczywiście dla pracodawcy takim samym pracownikiem jak osoba z wolności. Przepisy muszą sprzyjać pracodawcy, musi on mieć możliwość doboru swoich pracowników i ich zmiany jeśli się nie sprawdzają. Element pomysłu polegający na utworzeniu hal produkcyjnych jest zaś idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą opuścić Zakładu Karnego i pracować w systemie półotwartym np. z racji czasu jaki im pozostał do końca odbywanej kary, z racji popełnionego czynu czy z powodów bezpieczeństwa.


Na cały pomysł patrzymy z nadzieją! To dobry krok naprzód! Zmiany w podejściu do pracy więźniów to element, którego brakowało w naszym systemie penitencjarnym”.

W dniu 4 maja 2016 r. p M. Łagodziński brał udział w audycji "Środek Tygodnia" . Podczas audycji rozmawiano o tym, czy więźniowie zostaną wysłani do pracy na budowach? O nowym projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości, przewidującym pracę dla osadzonych w zakładach karnych. Rozmowę prowadziła Kamila Baranowska w rozmowie uczestniczył pan Sebastian Kaleta, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Marek Łagodziński, prezes Fundacji "Sławek".

http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1214/100323/wiezniowie_do_pracy

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic