Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło pilotażowy program „Praca więźniów”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło pilotażowy program „Praca więźniów”, w ramach którego osadzeni w zakładach karnych będą pracowali na swoje utrzymanie. „Program jest rewolucyjny i trudny, ale musimy reformować polskie państwo” - mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Program pracy więźniów ma się składać się będzie z trzech filarów: 1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów[ustawa], 3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów [ustawa].

Pierwszy filar zakłada budowę hal produkcyjnych w zakładach karnych w całej Polsce (szczegółowe propozycje patrz załączona Grafika – mapa: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8247,praca-wiezniow--ogloszenie-programu.html

Kolejny filar opierać się ma na poszerzeniu zakresu prac, które więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów a trzeci filar zakłada wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zatrudnić więźniów.

Ministerstwo zaprezentowało także dane, z których wynika, że miesięczny koszt utrzymania więźnia wynosi 3150 zł, pracuje jedynie 30 % więźniów.

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8247,praca-wiezniow--ogloszenie-programu.html

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/jak-zatrudnic-skazanego/

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic