System Dozoru Elektronicznego i nowe przepisy dotyczące sądu.


Od 15 kwietnia 2016 weszły w życie zmiany w ustawach z dnia 11 marca br., o których już pisaliśmy – chodzi o możliwość wykonania kary pozbawiania wolności w SDE – systemie dozoru elektronicznego. Zmiany dotyczą Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzone zmiany przywracają obowiązujące przez lata przepisy, gwarantujące efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje system dozoru elektronicznego w kształtowaniu skutecznej polityki karnej.


System dozoru elektronicznego jest wyjątkowo skuteczny jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości charakteryzuje się wyjątkowo wysoką skutecznością. „Efektywność systemu mierzona brakiem uchyleń przez sądy wykonywania kary w tym systemie wynosi 94% (na 49 301 skazanych, którzy odbywali kary w SDE). Skutkiem zastosowania SDE jest redukcja przeludnienia w zakładach karnych, a także mniejsze wydatki na osobę skazaną. Koszt wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest o wiele niższy niż wykonywanie bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Utrzymanie skazanego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym to ok. 3100 zł/msc, podczas gdy miesięczny koszt utrzymania skazanego w SDE wynosi ok. 330 zł/msc.”


https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8207,aktywna-rola-sadu--zmiany-w-procesie-karnym.html


Ponadto w dniu 15 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące sądu. Sąd będzie aktywnie prowadził proces. Został przywrócony prymat zasady prawdy materialnej. Od piątku br sąd będzie zobligowany do wyjaśnienia z urzędu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero w przypadku niemożności usunięcia wątpliwości będzie rozstrzygał je na korzyść oskarżonego. Przepisy, które weszły w życie mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania.


Więcej na stronie: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8207,aktywna-rola-sadu--zmiany-w-procesie-karnym.html

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic