Zapraszamy do udziału w nowym programie - Włącz się!


Szukasz pracy? Chcesz pracować na umowę o pracę? Umów się na spotkanie! Włącz się!


Fundacja Sławek jest jedną z organizacji realizujących program pn. Włącz się!. Program finansowany jest przez hiszpańską Fundację "la Caixa" i opiera się na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Celem programu jest wsparcie i pomoc uczestnikom projektu w procesie integracji i podjęciu pracy.


Beneficjentami są m.in.:

· osoby z grup defaworyzowanych,

· osoby niepełnosprawne,

· młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych,

· kobiety będące ofiarami przemocy domowej.


Fundacja Sławek w projekcie skupia się przede wszystkim na osobach wykluczonych, które przebywały w więzieniu, były osadzone lub też miały problemy z prawem, a które chcą podjąć pracę. W ramach projektu oferujemy pomoc doradcy zawodowego oraz osobistego trenera pracy (coacha, który pomaga swojemu klientowi znaleźć dobrą odpowiadającą jego kwalifikacjom pracę). W ramach programu oferujemy też pomoc i wsparcie w poszukiwaniu miejsca pracy. Projekt „Włącz się” oparty został na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi, które chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników, ale chcą pomagać poprzez świadome zatrudnianie tych, którzy najbardziej potrzebują pracy. Dla takich firm udział w programie to nie tylko szansa na pozyskanie dobrego pracownika i korzyść finansowa, ale szansa na potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.Umów się na spotkanie! Włącz się!


Na spotkania obowiązują zapisy telefoniczne (22) - 258-19-97

lub mailowe na adres biura: biuro@fundacjaslawek.org


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic