Elektroniczny System Dozoru

Wyjątkowa w skali europejskiej jest skuteczność systemu - wynosi około 94 proc., co oznacza, że tylko w 6 proc. przypadków sądy uchylają dozór z powodu jego naruszeń. Dlatego trzeba dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania SDE - powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

System Dozoru Elektronicznego jest szansą na zastąpienie obowiązku odbywania kary w więzieniu — wykonywaniem jej na wolności. Umożliwia naprawienie swoich błędów w normalnych warunkach życia społecznego oraz przyjaznym otoczeniu rodziny i osób bliskich.

Dziś Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego w tej sprawie.

Za przedłożonym przez rząd projektem zmian w kodeksach było 439 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, a wstrzymało się 3 parlamentarzystów Kukiz'15. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Historia dozoru elektronicznego?

Monitoring elektroniczny, zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych. Początkowo eksperymentalnie w latach 60-tych, a następnie już wprowadzony zostal na stałe w roku 1984 w stosunku do osób skazanych na areszt domowy.

Co to jest SDE?

a) To najnowocześniejszy nie izolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności.

b) Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu.

Najważniejszym celem, jaki przyświeca wprowadzeniu monitoringu elektronicznego, jest zwolnienie pewnej liczby miejsc w przepełnionych zakładach penitencjarnych i związane z tym oszczędności finansowe oraz wyjątkowa jego skuteczność resocjalizacyjna.

Tego rodzaju technika kontroli osób skazanych na karę pozbawienia wolności wydaje się być szczególnie warta zastosowania w prawie polskim, gdzie system nakładanych różnego rodzaju obowiązków jest dość resytykcyjny.

Główna zaleta SDE to odbywanie kary poza zakładem karnym.

SDE dotyczy lub może dotyczyć prawie wszystkich skazanych, ponieważ aż 80% skazanych na karę pozbawienia wolności korzysta w Polsce z jej warunkowego zawieszenia, a większość z warunkowego zwolnienia.

SDE pozwala mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Monitoring polega na stałym lub okresowym kontrolowaniu obecności lub nieobecności w określonym miejscu skazanych znajdujących się poza zakładem penitencjarnym.

System Dozoru Elektronicznego — chcesz wiedzieć więcej

http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic