Akcja Społeczna #nieskreślam


Fundacja "Sławek" wspólnie ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej z grupy Resokreakcja rozpoczyna akcję społeczną "#nieskreślam".

Celem akcji jest zmiana wizerunku osób wykluczonych społecznie. Chcemy pokazać, że takie osoby mogą w życiu wiele osiągnąć i odnieść sukces. Chcemy pozytywnie zmieniać ich wizerunek. Wiemy, że tylko zmiana tego wizerunku może przyczynić się do zmiany w ich życiu.

Pozytywne spojrzenie na osoby wykluczone jest gwarantem ich łatwego i dobrego wejścia w życie po odbyciu kary.

Elementem akcji jest badanie ex-ante dotyczące postaw wobec osób wykluczonych. Dlatego też prosimy poświęćcie kilka chwil na wypełnienie ankiety on line

https://docs.google.com/forms/d/1w5dikfvHgURNN3cTZRM9xC3iBqZtCNGflqEqSWQOpBw/viewform?ts=56d6a618&edit_requested=true

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic