Pielgrzymka na Jasną Górę


Po raz 16-sty podopieczni Fundacji Sławek pielgrzymują na Jasną Górę razem z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (w grupie św. Kamila).

Jest to coroczna piesza pielgrzymka więźniów, byłych więźniów i niepełnosprawnych z Warszawy do Częstochowy. Inicjatywę tą zapoczątkował w 2000 roku, ks. Jan Sikorski ówczesny naczelny kapelan więziennictwa. Podczas tej pielgrzymki każdy uczestniczący w niej więzień sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pomaga jej dotrzeć do celu pielgrzymki, chroniąc i pielęgnując.


Troska o drugiego człowieka, na dodatek niepełnosprawnego, sprawia, że więźniowie i byli więźniowie uczą się tolerancji, wrażliwości, pokory i przezwyciężania własnych słabości. Pozwala im to również zastanowić się nad sobą i swoim życiem, i uzmysłowić sobie, że istnieją ludzie, którzy, na co dzień muszą pokonać wiele barier, aby żyć normalnie, nie poddając się przy tym przeciwnościom, żyjąc uczciwie. Z naszego doświadczenia wynika, że opieka nad drugim, zależnym od innych człowiekiem

i troska o niego, jest jedną z najbardziej skutecznych form resocjalizacji i readaptacji społecznej.


Zapraszamy każdego do uczestnictwa w pielgrzymce. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 6:00 w kościele p.w. Św. Józefa przy ul. Deotymy 31 w Warszawie.


Kliknij i poznaj szczegóły.


Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic