Wystawa "Widzenia" z projektu PAROL!


10834940_855542147817542_3252659952874654074_o.jpg

Wystawa „Widzenia”, która odbyła się 16.02.2014 r. przy Stacji Muranów w ramach projektu PAROL! jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym jednocześnie w jednostkach penitencjarnych na terenie kilku krajów – Belgii, Grecji, Włoch, Serbii i Polski. Część polska projektu powstała dzięki zaangażowaniu Fundacji Sławek, środkom Komisji Europejskiej w ramach Programu Kultura 2007–2013 oraz porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie.

PAROL! zakłada współpracę i komunikację pomiędzy światem ludzi skazanych a światem zewnętrznym. Funkcję mediatorów pełnią tu zaś artyści i arteterapeuci. Seria działań i poświęcona im wystawa „Widzenia” stara się przekroczyć opozycję – wolność kontra przymusowa izolacja. Jest połączeniem kilku różnorodnych form aktywności artystycznej, które sytuują ją na pograniczu sztuk audiowizualnych, teatru, terapii i debaty publicznej. Do współpracy zostało zaproszonych sześcioro artystów: Marcin Góralski, Eliza Proszczuk, Katya Shadkovska, Monika Skierś, Kamila Szejnoch i Krzysztof Żwirblis.

10989336_855542634484160_4930242935098684868_o.jpg

Punktem wyjścia dla nas, jako twórców, była sytuacja izolacji i uwięzienia jako szczególnego stanu egzystencjalnego. Rozpatrujemy ten problem z perspektywy doświadczeń osoby osadzonej i zadajemy pytanie o wpływ, jaki ten stan wywiera na jednostkę. Staramy się jednocześnie pośredniczyć i nawiązywać kontakt pomiędzy światami oddzielonymi od siebie murem fizycznym i mentalnym. Nie oceniamy ludzi skazanych – biorących udział w projekcie – ani też reszty społeczeństwa, które wydało wyrok nie tylko poprzez sąd, ale również poprzez silne społeczne napiętnowanie. Dzielimy się swoją perspektywą i pokazujemy osadzonym, jak posługiwać się sztuką jako narzędziem zarówno autoterapii, jak i samorozwoju. W trakcie warsztatów staraliśmy się pobudzić kreatywność uczestników i przekonać ich – a może bardziej siebie (!) – do otwarcia na innych. Wspólnie przekraczaliśmy mury więzienia – te zbudowane z cegieł i te istniejące w głowach. Czy udało się osiągnąć coś jeszcze? Temu poświęcona jest wystawa. Sponsorem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów jest Metro Warszawskie. Lokal przy ulicy Andersa 13 wykorzystywany jest na cele kulturalne dzięki wsparciu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

więcej o projekcie na http://www.parol-art.eu/

11001717_855542697817487_6347793438154833917_o.jpg

1534838_855542154484208_3669089383205005972_o.jpg

10991505_855541664484257_8728376238406383134_o.jpg

Najpopularniejsze
Ostatnio dodane
  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic