PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

Fundacja w ostatnich latach prowadziła szereg projektów kierowanych do różnych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Brała udział w projektach międzynarodowych, a także w projektach finansowanych z środków państwowych, szereg działań finansowaliśmy z środków pozyskanych od darczyńców i osób prywatnych.

 

Afryka - w projekcie tym Fundacja Sławek była partnerem Fundacji Sindba Friends. Projekt polegał na wysłaniu grupy byłych więźniów do Afryki, by pomagali przy budowach szkół i komisariatów policji. W masajskich wioskach w Kenii więźniowie spędzili cztery miesiące. 

 

Bank Żywności - Fundacja Sławek pośredniczyła i dystrybuowała artykuły żywnościowe w ramach akcji prowadzonej przez Bank Żywności wśród beneficjentów Fundacji. Bank Żywności przekazywał pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

„Exodus” - Program miał za zadanie objęcie opieką i pomoc naszym rodakom, którzy popadli w konflikt z prawem za granicą poprzez zorganizowanie tym osobom pomocy w formie tłumacza – a w razie potrzeby prawnika – do reprezentacji przed odpowiednimi władzami, w danym kraju, jak również ułatwienie kontaktu z rodziną i bliskimi w Polsce

PAROL! - to projekt realizowany jednocześnie w jednostkach penitencjarnych na terenie kilku krajów - Belgii, Grecji, Włoch, Serbii i Polski. Realizowany był w ramach Programu Kultura 2007-2013 oraz w porozumieniu z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie.

„Pielgrzym” - Program „Pielgrzym” jest odpowiednikiem programu „Exodus”, ale bardziej rozbudowanym i realizowanym na terenie naszego kraju. Jego celem jest pomoc obcokrajowcom osadzonym w polskich jednostkach penitencjarnych oraz ich rodzinom. Opiera się on na pomocy w formie udostępnienia obcokrajowcowi kontaktu z tłumaczem, ewentualnie prawnikiem, pomocy i pośrednictwie w kontakcie z jego konsulatem na terenie RP oraz administracją więzienia. Ponadto obejmuje także pomoc i wsparcie dla rodziny cudzoziemca. W ramach tej pomocy fundacja m.in. pomaga w przypadku organizacji przyjazdu rodziny osadzonej/osadzonego do Polski,  pomoc w rezerwacji hotelu, transport z lotniska czy też dworca kolejowego, pomoc przed polskimi władzami (tłumacz) itp.

 

"Poczytaj Mi" - to projekt, który polega na wsparciu dzieci osób osadzonych/skazanych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych z całej Polski. Rodzice osadzeni czytają bajki swoim dzieciom, nagrane bajki zostają wysłane dzieciom.

 

"Rozmowy indywidualne" - to ciągła pomoc Fundacji dla osób osadzonych. Przedstawiciele Fundacji po uzyskaniu sygnału o chęci rozmowy indywidualnej organizują spotkania w ZK i AŚ.

 

Skazani na sukces na rynku pracy  - w ramach projektu osoby opuszczające zakłady karne zostały objęte indywidualnie dobranym systemem wsparcia. Prowadzono dla nich spotkania i konsultacje z doradcą zawodowym, odbywały się warsztaty aktywizacji zawodowej, które zawierały również elementy treningu motywacyjnego i szkolenia komputerowe.

W rezultacie uczestnicy projektu uzyskali kwalifikacje potwierdzone certyfikatami - w takich zawodach jak m.in.murarz, tynkarz, kierowca kat.C.Dzięki projektowi przeszkolono 86 osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe czy społeczne.

 

Stacja Wolność 2016  - projekt skierowany jest do osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, byłych skazanych oraz członków ich rodzin oraz do osób objętych kuratelą, wobec których sąd orzekł warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie kary oraz warunkowe umorzenie kary, oferując kompleksowe podejście i specjalistyczną pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów, z jakimi się borykają.

"Świadectwa" - to program od lat realizowany w Fundacji Sławek. Fundacja organizuje spotkania z byłymi więźniami w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Byli więźniowie dają świadectwa tego, że po wyjściu na wolność można żyć uczciwie, bez powrotu na drogę przestepstwa. Można odnieść sukces zawodowy i rodzinne.

„Dialog – niewykluczony!” - MieniaArt - to wydarzenie, które w tym roku zorganizowaliśmy w ramach projektu pn. „Dialog – niewykluczony!”, pod hasłem „#nieskreślam” w dniu 10.09.2016 r. Cały dzień w Ośrodku Readaptacji w Mieni (Mienia 137, Cegłów). wspólnie kontemplowalismy sztukę - słuchając muzyki, oglądając przedstawienia teatralne, podziwiaj ąc prace uczetsników warsztatów a także te nadesłane. W naszym działaniu w tym roku wspiera nas Fundacja PZU, która finansuje projekt pn.„Dialog – niewykluczony!”.

Kilometry do nieba - pielgrzymka piesza niepełnosprawnych i więźniów na Jasną Górę (sierpień, 2016). Do przebycia mamy 260 km. z Warszawy do Częstochowy.

Kilometr drogi to koszt 1,30 zł - bo i pojemność i przebieg mamy wyjątkowy! Kilometr do nieba – bezcenny!

 

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic