PROJEKTY I DZIAŁANIA

REALIZOWANE

PRZEZ FUNDACJĘ SŁAWEK


Fundacja realizuje szereg projektów i programów skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, do ich rodzin i ich bliskich oraz związanych ze zmianami polskiego systemu resocjalizacji.

 

Aktualnie są to następujące projekty:

 

Anioł stróż - projekt opieki nad osobami otrzymującymi przepustki. Osoby osadzone wychodzące na przepustki w ramach tego projektu otrzymują pomoc swojego Anioła Stróża - jest to osoba , która pomaga im odnaleźć się w realiach życia, często bowiem otrzymują oni możliwość wyjścia po latach pobytu w więzieniu.

 

E.U.R.O.P.A. - projekt systemowy. Projekt E.U.R.O.P.E. ma na celu wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. W projekcie biorą udział organizacje z: Polski, Grecji i Węgier.

 

GOJI LAND - pomysł na projekt zmierzający do utworzenia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

 

Festiwal Sztuki Więziennej  - wydarzenie to jest cyklicznie  organizowane juz od 5 lat przez Fundację Sławek przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

 

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę - od lat nasi beneficjenci pielgrzymują na Jasną Górę opiekując się osobami niepełnosprawnymi ma to ogromne znaczenie dla wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy tej pomocy udzielają.

 

Poczytaj Mi - czytanie bajek przez osadzonych rodziców swoim dzieciom. Fundacja nagrała do dziś około 600 bajek, które trafiły do dzieci.

 

PRE - PROJEKT- projekt systemowy. Projekt ma na celu zmniejszenie utrudnień jakich doświadcza grupa wykluczonych (więźniów, przestępców, kryminalistów, ludzi poszukiwanych) poprzez wymianę oświadczeń, praktyk i metod w 5 krajach.

(W projekcie biorą udział organizacje z: Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Litwy)

 

Trening kontroli złości - trening dla osób, które nie radzą sobie z własnymi emocjami i agresywnie reagują na stres odbywają się cyklicznie.

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic