PROBACJA

 

Niektórzy sprawcy przestępstw zagrożonych karą do trzech lat, decyzją sądu, zamiast pozbawienia wolności mają orzekaną karę ograniczenia wolności, a w jej ramach prace społecznie użyteczne, które odbywać mogą również w Fundacji. Prace społeczne pozwalają uniknąć negatywnego wpływu więzienia na osobowość skazanego.

 

Fundacja od 2015 roku pełni rolę przedstawiciela ds. probacji w ramach działającego w Fundacji Zespołu ds. Probacji (na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu karnego oraz rozporządzeń).

 

Nasi specjaliści z zakresu wykonywania orzeczeń karnych oraz prawa i psychologii będą sprawować dozory nad osobami wobec, których Sąd orzekł:

- warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 67 § 2 k. k.)

- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 73 § 1 k. k.)

- warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 159 § 1 k. k. w.)

 

W ramach naszych działań realizujemy art. 38 § 2 k. k. w. – uczestniczenie podmiotów organizacyjnych w  prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej w zakładach karnych i aresztach śledczych w porozumieniu z dyrektorem jednostki penitencjarnej. Pozwala to nam na dogłębne rozeznanie się w sytuacji skazanego, który ma możliwość uzyskania warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary i istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy sprawować rolę jego przedstawiciela.

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic