PORADNICTWO ZAWODOWE

 

 

Konsultacje z doradcą zawodowym.

 

 • Chcesz wiedzieć co masz robić po opuszczeniu

       zakładu karnego?

 • Nie wiesz co potrafisz?

 • Chcesz zapoznać się z nowymi możliwościami

       jakie daje rynek pracy?

 

Umów się na spotkanie.

 

Na spotkania obowiązują zapisy telefoniczne

pod numerem telefonu 22-258-19-97

lub mailowo na adres biura:

biuro@fundacjaslawek.org

 

Fundacja Sławek przystąpiła w dniu 1 marca 2016 roku do programu „Włącz się".

 

Program realizowany jest wspólnie z hiszpańską Fundacją "la Caixa" i  opiera się na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem na rynku prace.

W ramach programu w Polsce pracuje kilkanaście organizacji społecznych m.in. Stowarzyszeni SPOZA, Stowarzyszenie Otwarte drzwi czy Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Aktywizacja.

Są to organizacje, które zajmują się grupami narażonymi na wykluczenie społeczne i zawodowe. Celem programu jest wsparcie i pomoc uczestnikom projektu w procesie integracji i podjęciu pracy.

 

Beneficjentami są m.in.:

 

 • osoby z grup defaworyzowanych,

 • osoby niepełnosprawne,

 • młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych,

 • kobiety będące ofiarami przemocy domowej.

 

Fundacja Sławek w projekcie skupia się przede wszystkim na osobach wykluczonych, które przebywały w więzieniu, były osadzone lub też miały problemy z prawem, a które chcą podjąć pracę.

W ramach projektu oferujemy pomoc doradcy zawodowego oraz osobistego trenera pracy (coacha, który pomaga swojemu klientowi znaleźć dobra odpowiadającą jego kwalifikacjom pracę).

W ramach programu ofertujemy też pomoc i wsparcie w poszukiwaniu miejsca pracy.

Projekt „Włącz się” oparty został na innowacyjnym pomyśle współpracy organizacji pozarządowych z firmami społecznie zaangażowanymi, które chcą nie tylko zatrudniać nowych pracowników, ale chcą pomagać poprzez świadome zatrudnianie tych, którzy najbardziej potrzebują pracy. Dla takich firm udział w programie to nie tylko szansa na pozyskanie dobrego pracownika i korzyść finansowa, ale  szansa na potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.

 

Beneficjentami programu są osoby społecznie wykluczone

 

Umów się na spotkanie! Włącz się!

 

Na spotkania obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 22-258-19-97

lub mailowo na adres biura: biuro@fundacjaslawek.org

 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic