Projekt polega na nagraniu bajki czytanej przez osadzonego dla swojego dziecka. W projekcie biorą udział zarówno osadzone kobiety jak i mężczyźni. Nagranie trafia do realizatora dźwięku, który zajmuje się obróbką dźwięku i dodaje podkład muzyczny. Utwór zostaje utrwalony na płycie CD i wysłany do dziecka osoby osadzonej wraz z okładką przygotowaną własnoręcznie przez rodzica.

POMÓŻ DZIECIAKOM WZNIEŚĆ SIĘ DO KRAINY BAŚNI I PRZYGÓD!

 

WSPIERAJ REGULARNIE PROJEKT POCZYTAJ MI

I POZOSTAŁE DZIAŁANIA STATUTOWE FUNDACJI SŁAWEK!

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS!

 
 

#robdobro

Lider projektu: Fundacja Sławek

W 2017 roku program Poczytaj Mi współfinansuje róznież Fundacja PZU.

Dzięki wsparciu nagraliśmy już  188 bajek dla oczekujących dzieci.

Dziękujemy!

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

Wydawnictwo Zielona Sowa                   Służba Więzienna

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do dzieci uwięzionych rodziców i to one są głównym beneficjentem programu. To przedsięwzięcie ma pomóc dziecku w radzeniu sobie z tymczasową nieobecnością jednego z rodziców.

Program sprzyja też resocjalizacji i readaptacji skazanych, w zakresie integracji rodzin.

 

Połowa wszystkich uwięzionych rodziców ma tylko sporadyczny kontakt z dziećmi lub traci go całkowicie w czasie pozbawienia wolności. Konsekwencją przebywania rodziców w warunkach izolacji więziennej jest znaczne ograniczenie ich udziału w życiu rodzinnym, ponieważ nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków rodzicielskich i małżeńskich. Z brytyjskich badań wynika, że utrzymywanie kontaktu z rodziną zmniejsza prawdopodobieństwo ponownych konfliktów z prawem, poza tym w wielu przypadkach dobro dziecko  staje się motywacją do zmiany swojego dotychczasowego postępowania przez skazanego (www.storybookdads.org.uk). Projekt skłania skazanych do refleksji nad ich dziećmi, które muszą wychowywać się, dorastać w czasie ich izolacji  bez rodzica.

 

Głównym celem projektu jest pomoc w utrzymaniu więzi rodzinnych między dziećmi, a przebywającymi w jednostkach penitencjarnych rodzicami.

 

Cele szczegółowe:

•             zdobycie umiejętności wyrażania uczuć przez dzieci i skazanych;

•             odbudowa relacji z bliskimi;

•             rozwijanie wyobraźni i wrażliwości dzieci;

•             poprawienie umiejętności czytania i pisania zarówno u dzieci jak i więźniów;

•             zmniejszenie prawdopodobieństwa powielania przez dzieci przestępczego stylu życia;

•             zmniejszenie stresu i urazu doświadczonego przez dzieci uwięzionych rodziców;

•             włączenie więźniów w proces zdobywania i rozwoju umiejętności czytania i pisania u dzieci.

 

 

Projekt polega na nagraniu czytanej przez więźnia bajki – nagranie jest przygotowane profesjonalnie przez realizatora dźwięku, utrwalone na płycie CD wraz z podkładem muzycznym wysłane do dziecka osoby osadzonej wraz z oprawą graficzną przygotowaną przez rodzica.

 

W projekcie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób biorącym w nim udział. Więźniowie mający problem z czytaniem mogą także brać udział w projekcie (więzień powtarza zdanie czytane przez lektora, po czym głos lektora zostaje usunięty podczas montażu dźwięku). Do nagrania więzień przygotowywany jest przez współpracującego z Fundacją ,,Sławek” wolontariusza, przeszkolonego z zakresu realizacji dźwięku. Ponadto podczas nagrania więźniowie wykonują własnoręcznie rysunek, który zostaje umieszczony na okładce nagrania.

 

Przed dokonaniem nagrania wszyscy więźniowie podlegają  weryfikacji, w celu wykluczenia z udziału w projekcie tych skazanych, których karalność dotyczy przestępstw z udziałem dzieci w roli ofiary. Weryfikacji dokonuje wychowawca wyznaczony przez Dyrekcję jednostki do współpracy z koordynatorem projektu. W projekcie biorą udział skazani, którzy chcą nagrać bajkę dla dziecka, z którym jest spokrewniony lub spowinowacony (syna, córki, wnuka, wnuczki, siostrzeńca, bratanicy itp.). W pierwszej kolejności udział w projekcie biorą osadzeni, którzy nagrywają bajkę dla swoich dzieci.

​Opinie uczestników projektu:

"Wiem, że moje maleństwo będzie słuchało bajeczki, którą codziennie przed snem będę mu czytała, przytulę go w myślach, wyśle aniołka by go uściskał i był przy nim gdy ja jestem w tym miejscu"- mama, osadzona A.Ś. Warszawa, uczestniczka projektu "Poczytaj mi"

 

"...program "Poczytaj mi" jest świetnym pomysłem na to, aby pomóc w utrzymaniu więzi pomiędzy dzieckiem, a skazanym rodzicem. Jest to świetny pomysł nawet na prezent od oddzielonego rodzica dla jego dziecka" - rodzic dziecka, które otrzymało nagraną bajkę.

 

"Największą przyjemność podczas pracy nad bajką sprawiła mi świadomość, że czytam najbliższym sercu - wnukom! Wzruszenie i radość, że będą słyszały mój głos, będą mogły go słuchać kiedy tylko tego zapragną " - dziadek, osadzony, uczestnik  programu "Poczytaj mi":

 

Według danych Fundacji ,,Sławek” wśród ok. 3000 badanych beneficjentów (osoby uwzględnione to więźniowie, byli więźniowie oraz osoby wobec, których zastosowano środki probacyjne) aż 52 % beneficjentów deklaruje, że ma dzieci.

             

Uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla funkcjonowania osoby skazanej ale także dla całego systemu rodzinnego. Konsekwencją przebywania rodziców w warunkach izolacji więziennej jest znaczne ograniczenie ich udziału w życiu rodzinnym, ponieważ nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków rodzicielskich i małżeńskich. Uwięzienie matki/ojca wpływa także na ujemnie na emocjonalny, behawioralny i społeczny rozwój dziecka (Marczak M., 2008).

 

Dziecko, chociaż nie jest odpowiedzialne za sytuację życiową rodzica, ponosi negatywne konsekwencje jego izolacji. Nagranie CD bajki dla dziecka to możliwość pośredniego kontaktu z rodzicem. Możliwość usłyszenia jego głosu, to szansa usłyszenia od ojca po raz pierwszy ,,kocham cię synku”.

 

Koordynatorem projektu w jego pierwszej edycji była pani Aneta Domżalska - pedagog,  sądowy kurator społeczny, trener szkoleń psychospołecznych, asystent na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie, funkcję zastępcy koordynatora sprawuje pani Patrycja Drabot – wolontariuszka Fundacji ,,Sławek” od 2012 roku, pedagog resocjalizacyjny oraz  sądowy kurator społeczny. Aktualnie projekt koordynuje Krystyna Zielińska".

 

Bajki, które nagrywamy otrzymaliśmy z Wydawnictwa Zielona Sowa, które wsparło nasz program i akcję czytania bajek. Wydawnictwo Zielona Sowa jest jednym z największych w Polsce wydawnictw, które wydaje książki, e-booki i audiobooki. Wydawnictwu Zielona Sowa dziękujemy! 

 

 

Od 2017 Fundacja Sławek realizuje ten projekt w większości ze środków własnych - dlatego też prosimy o przekazywanie na ten cel wpłat i darowizn.

bajki

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie prosimy o kontakt z Fundacją.

 

Fundacja Sławek

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

t: 22 258 19 97 |

e: krystyna.zielinska@fundacjaslawek.org|

www.fundacjaslawek.org

 

 

Informacje statystyczne: patrz projekty zrealizowane.

 

Informacje o naszym projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=HAK3D0jIo6w
http://www.blizejdziecka.com/poczytaj-mi-nawet-gdy-jestes-daleko/
http://wyborcza.pl/1,76842,15185858,Poczytaj_mi__tato__bajke_z_wiezienia.html?disableRedirects=true
http://temidalight.natemat.pl/115043,moj-tata-mieszka-za-kratami
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-warszawa---bialoleka/news,11659,wiezienny-projekt-poczytaj.html

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13510226/wiezniowie-odbudowuja-relacje-rodzinne

Projekt realizujemy także w Krakowie przy współpracy ze stowarzyszeniem PROBACJA:
http://probacja.org/nasze-projekty/projekt-poczytaj-mihr-n-wiezniowie-czytaja-dziecio/

http://www.fundacjaslawek.org/#!poczytaj-mi/ccd1

Fundacja Sławek

ul. Generała Andersa 13, 00-159 Warszawa

KRS 0000272518

​e-mail: biuro@fundacjaslawek.org

www.fundacjaslawek.org

+48 22 258 19 97

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic