Projekt: PAROL!

 

To projekt międzynarodowy, który był realizowany w Polsce, Belgii, Grecji, Włoszech i Serbii.

Projekt w Polsce był finansowany ze Środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Kultura 2007-2013.

 

Partnerzy projektu: Fundacja Sławek i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie

 

Celem projektu było przekroczenie murów więzienia, komunikacja pomiędzy światem zewnętrznym a światem ludzi skazanych. Funkcję komunikatorów i mediatorów pełnili w projekcie artyści i arteterapeuci. W ramach projektu realizowano szereg działań artystyczne: wystawę "Widzenia", nagrano film "Schody do nieba", zrealizowano projekt "Pocztówka dla dziecka" w ramach, którego mamy więźniarki przygotowały dla swoich dzieci mltimedialną pocztówkę oraz projekt "Poczekalnia" (polegający na zaprojektownaiu przez osadzonych pomieszczenia, w którym odbywają się widzenia) czy wystawy pn. "Piękno wykluczone. Gdybym była dziełem sztuki...", kobiety osadzone w więzieniu, skazane za wyjatkowo ciężkie zbrodnie pozowały do zdjęć - wystawa miałą pobudzić do refleksji. Czy kobieta skazana staje się subiektywnie ohydna? Czy nasze myśli potrafią oddzielić zachwyt od odrazy związanej z infrmacją zawartą pod fotografią, np.: Anna lat 25, wyrok, dożywocie - dzieciobójstwo?.

 

Zobacz katalog działań w ramach projektu PAROL!:

 

 

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic