OBIADY SENTYMENTALNE

 

To projekt kierowany jest do osób osadzonych na dożywocie oraz na długoterminowe wyroki, którzy nie otrzymują przepustek i mają utrudniony kontakt z rodzinami.

 

Wielu skazanych ma problem w nawiązaniu relacji z rodziną bywa to wynikiem deficytów, braków wychowawczych, ale także jakiś traumatycznych przeżyć w rodzinie lub poza nią. Fundacja pomaga takim osobom nawiązać relacje z rodziną. Po serii spotkań z obydwoma stronami organizowane jest spotkanie na ternie jednostki – „obiad sentymentalny”. Fakt, że spotkanie ma charakter uroczystego posiłku, organizowanego w małym gronie w rodzinnej atmosferze ma oczywiście swoje daleko idące konsekwencje – daje szansę na zmianę spojrzenia na siebie nawzajem, jest okazją do przeprosin i wybaczenia sobie nawzajem, w efekcie pozwala zmienić nastawienie do siebie, uwierzyć, że jest się kochanym mimo wszystko oraz, że zawsze jest czas na pojednanie. W skrajnych przypadkach bowiem urazy, traumy i deficyty mogą prowadzić do depresji i myśli samobójczych oraz na sposób funkcjonowania więźnia.

Program jest projektem pilotażowym w odpowiedzi na zgłaszane przez osadzonych ukryte tęsknoty i marzenia. W sytuacji osób, które trafiły do więzienia mając lat 18-25, a dziś  jako dojrzałe osoby chcą odbudować swoje relacje z rodziną, bliskimi obiad sentymentalny wydaje się idealnym rozwiązaniem, także dla tych którzy na wolności zostawili rodziny - żony i dzieci. Poprzez swój charakter, atmosferę i założenie zgromadzenia przy wspólnym stole daje szansę na nawiązanie tych relacji.  Łączy pokolenie dzieci i rodziców - może być organizowane w jednostce, w której przebywa rodzic i wtedy jest to obiad dla dzieci i żony lub gdy w jednostce przebywa syn lub córka wtedy obiad organizowany jest dla rodziców.

 

Wprowadzenie tego programu w danej jednostce opiera się w zasadzie na poinformowaniu skazanych na dożywocie i długoterminowe wyroki o możliwości skorzystania z takiej możliwości i zapoznanie ich z zasadami organizacji takiego spotkania oraz nawiązaniu kontaktu z Fundacją i możliwości zorganizowania spotkania. W późniejszym etapie konieczne jest odbycie kilku spotkań z osadzonym/-a oraz z rodziną – pokonanie niechęci do spotkania (często ze strony rodziny), organizacja od strony logistycznej spotkania. Fundacja musi uzyskać zgody Dyrektora danego AŚ/ZK na organizację obiadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty projektu:

Program jest projektem, który dopiero rozpoczynamy - projektem, którego pomysł zrodził się w odpowiedzi na zgłaszane przez osadzonych ukryte tęsknoty i marzenia. Jesteśmy na etapie jego promowania i testowania czy spełnia on założenia, czy faktycznie otwiera drzwi na pojednanie w rodzinach, na nawiązanie zerwanych dawno temu relacji, na odbudowanie relacji zagubionych gdzieś w dramacie skazania i odbywania kary przez dziecko, syna, córkę, męża, żonę.

Jeden „Obiad sentymentalny” – koszt dojazdu do jednostki penitencjarnej naliczany wg. obowiązujących przepisów, koszt noclegu (zwłaszcza, gdy istnieje taka konieczność by pracownik Fundacji był obecny podczas spotkania, koszt wyżywienia podczas wyjazdu (wg. przepisów dot. wyjazdów służbowych), koszty niewielkiego wynagrodzenia dla pracownika fundacji (śr. 150 zł/dzień)

Wiele zależy od ilości koniecznych spotkań i rozmów z rodziną i skazanym/-ą celem przygotowania obiadu.

Średni koszt wynosi: 250 - 350 zł.*

Koszty organizacji obiadu - mogą być różne w zależności od kosztu zamówionego obiadu, cateringu, a także kosztów towarzyszących (możliwe jest pokrycie ich przez uczestników obiadu, ale nie zawsze np.: upominki dla rodziców, kwiaty dla mamy itd.).

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic