Władze Fundacji Sławek

Marek Łagodziński - Prezes

Osoba najważniejsza w Fundacji - od której wszystko się zaczęło... Założyciel i od wielu, wielu lat prezes Fundacji Sławek. Gdyby nie jego determinacja, ciężka praca oraz umiejętność skupiania wokół ludzi dobrej woli, entuzjastów, studentów i wolontariuszy nic by się nie wydarzyło...

Był inicjatorem wszystkich najważniejszych działań, programów i projektów. Nigdy nie traci wiary w innego człowieka...Każdy kto się z nim zetknął wie, że dewiza "Mnie nie interesuje jak żyłeś dotychczas, ważne jak chcesz spędzic resztę życia" najlepiej oddaje jego bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w pomoc... 

marek@fundacjaslawek.org

Krzysztof Łagodziński - Wiceprezes

Krzysztof Łagodziński współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Sławek. Absolwent Wydziału Zarządzania Biznesem Polish Open University BBA. Certyfikowany Project Manager IPMA D. Autor i koordynator ponad 100 projektów, których celem jest wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w drodze do samodzielności. W Fundacji Sławek koordynuje pracę zespołów projektowych. Specjalizuje się w realizacji projektów pomocowych w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca społeczny. Pomysłodawca projektu Goji Land - pierwszej w Polsce społecznie zaangażowanej plantacji owoców Goji.

Wielki miłośnik żeglarstwa, podróży, muzyki i tańca.

biuro@fundacjaslawek.org

Feliks Dumanowski - członek zarządu

 

biuro@fundacjaslawek.org

Marek Wdowiński - członek zarządu

 

biuro@fundacjaslawek.org

Sławomir Piechocki - członek zarządu

 

biuro@fundacjaslawek.org

Please reload

Rada Fundacji

Danuta Gajdus - przewodnicząca

 

biuro@fundacjaslawek.org

Ks. Jan Sikorski - wiceprzewodniczący

Pierwszy kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP - godność tą sprawował od 1990 do 2001 roku. Od 2011 roku protonotariusz apostolski (infułat). Jest twórcą Bractwa Więziennego - grupy zajmującej się religijną i materialną pomocą więźniom i ich rodzinom. Doktor teologii.

biuro@fundacjaslawek.org

Ks. Kazimierz Boguchwał Korbut - Orzechowski - członek rady

Aktor i ksiądz. Przez wiele lat (1994-2009) kapelan Domu Aktora w Skolimowie. Aktualnie rezydent Domu Aktora. Znany szerokiej publicznościz wielu ról teatralnych i filmowych choćby w takich filmach jak: Panny z Wilka, Człowiek z żelaza, Panny i wdowy, Złotopolscy (ksiądz Leski), Marszałek Piłsudski czy Jeszcze nie wieczór.

biuro@fundacjaslawek.org

Paweł Grzegorz Nasiłowski - członek rady

 

biuro@fundacjaslawek.org

Please reload

Zespół Fundacji

Danuta Łagodzińska

Współzałożycielka i fundatorka Fundacji Sławek. Niekwestionowana ekspertka w dziedzinie pomocy społecznej, serce i dusza organizacji. Mediatorka. Absolwentka Akademii Papieskiej (Studia życia nad rodziną. Wieloletni Kierownik Poradni Rodzinnej Fundacji Sławek. Matka wszystkich fundacyjnych wolontariuszy i podopiecznych! Bez niej codzienne realizowanie misji Fundacji Sławek nie byłoby możliwe. U "Mamy Danusi" można się wypłakać, wyżalić, poradzić oraz usłyszeć dobre słowo...

buro@fundacjaslawek.org

Żaneta Łagodzińska

Z Fundacją Sławek związana od 2006 roku. Odpowiada za rozwój zawodowy, odkrywanie potencjałów  i wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia. Wcześniej wspierała takie projekty Fundacji, jak "Skazani na sukces..." , "Pierwsze kroki na wolności".

 

Zawodowo zajmuje się działaniami z obszaru coachingu i umiejętnosci miękkich. Doświadczenie zdobywała przede wszystkim poprzez udział w wielu projektach komercyjnych i unijnych, w których prowadziła warsztaty z komunikacji, kształtowania poczucia własnej wartosci, zajęcia z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz indywidualne spotkania doradczo-zawodowe i sesje coachingowe.  Praktyk Treningu Zastępowania Agresji,  trener i coach kariery.

 

Ukończyła Wydział Pedagogiki na UMK W Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu profesjonalnego i doradztwa zawodowego.

 

Osoba energiczna, z potrzebą kreowania, rozwijania innych ludzi oraz inspirowania ich do zmiany swojego życia, z olbrzymią wiarą w drugiego człowieka.

biuro@fundacjaslawek.org

Łukasz Baranowski

Związany z Fundacją od 2018 roku jako Fundraiser i specjalista ds. komunikacji z interesariuszami.

Przez ponad 10 lat zdobywał doświadczenie w sektorze handlowym.

Pracuje z nami nad wieloma projektami, w tym m.in. ,,Kompas”, "Goji Land" i "Społecznik"

Autor i koordynator akcji  ,, Podziel się opłatkiem” której celem była zbiórka publiczna na cele statutowe Fundacji.

Osoba kreatywna i zorganizowana ,,nie ma dla niego rzeczy nie możliwych, czasem po prostu nie wiemy jak się za nie zabrać”.

lukasz.baranowski@fundacjaslawek.org

Paulina Kuczma

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Założycielka studenckiej grupy Resokreakcja. Autorka akcji społecznej #nieskreślam, której celem jest pozytywna zmiana postaw wobec osób wykluczonych na rzecz akceptacji i wsparcia dla tych, którzy chcą rozpocząć nowe życie. Wolontariuszka Fundacji od 2015 roku. Aktualnie koordynator projektu Przez integrację do zatrudnienia. Pomysłodawczyni i mózg akcji #nieskreślam oraz OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ. 

 

paulina.kuczma@fundacjaslawek.org

Please reload

Współpracownicy i Wolontariusze

Joanna Bernasiewicz

Z Fundacją "Sławek" współpracuje wspierając projekty skierowane do rodzin i dzieci osób osadzonych. Z Fundacją związana jest od 2010 r. Joanna z wykształcenia jest pedagogiem resocjalizacyjnym (ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Nauk Pedagogicznych). Pełni funkcję społeczną kuratora sądowego. Aktualnie pracuje jako nauczyciel wychowawca.

wolontariuszka

Aneta Domżalska

Doktor nauk społecznych, pedagog, coach, trener szkoleń psychospołecznych. 

Od 2007 r. pracuje z osobami niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Przygotowywała i realizowała międzynarodowe programy profilaktyczno-resocjalizacyjne w Polsce i za granicą  (Litwa,  Syberia). Kilka lat pełniła funkcję sądowego kuratora społecznego. Pracowała w świetlicy socjoterapeutycznej. Prowadzi szkolenia interpersonalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Z Fundacją ,,Sławek” współpracuje od 2009 r., przez kilka lat jako koordynatorka projektu "Poczytaj Mi" oraz zespołu wolontariuszy. Współorganizowała spotkania dla skazanych i ich rodzin na terenie zakładów karnych oraz realizowała wiele fundacyjnych programów. Obecnie w fundacji prowadzi szkolenia psychospołeczne i współrealizuje projekt "Uwolnieni". 

 

anetadomzalska@gmail.com

Dorota Dutkiewicz

Z Fundacją ”Sławek” związana od 2013 roku. Psycholog w projekcie ”Pierwsze kroki na wolności” w którym prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i rozmowy indywidualne zarówno ze skazanymi kobietami jak i mężczyznami. Częsta uczestniczka programu ”Świadectwa” w którym opowiada o działaniach Fundacji. Przez rok była stażystką w Oddziale Terapeutycznym uzależnionych od alkoholu ”Atlantis” w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Studentka I roku Studium Psychoterapii. Wcześniej przez 3 lata wice-prezes Koła Naukowego Psychologii Kryminalnej na SWPS gdzie prowadziła prelekcje z zakresu profilowania kryminalnego. Ponadto od 13 lat lektor języka angielskiego. Absolwentka warszawskiego Uniwersytetu SWPS na wydziale psychologia społeczna i filologia angielska.

Prywatnie miłośniczka polskiej sztuki ludowej.

wolontariuszka

Ewelina Kardas - Gola

Z wykształcenia socjolog i coach.  W Fundacji "Sławek" znalazła się przez przypadek w 2010 roku, a  pracowała w niej z zamiłowania….  W przeszłości pracowała ze skazanymi w więzieniach, do tej pory z nostalgią wspomina rozmowy indywidualne i Świadectwa. Jako trener pracy w projekcie "Skazany na sukces..." wspomagała byłych więźniów w znalezieniu pracy.  Obecnie Koordynator wolontariatu oraz miłośnik kuchni Edmunda ;-)

wolontariuszka

Paulina Kuczma

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Założycielka studenckiej grupy Resokreakcja. Autorka akcji społecznej #nieskreślam, której celem jest pozytywna zmiana postaw wobec osób wykluczonych na rzecz akceptacji i wsparcia dla tych, którzy chcą rozpocząć nowe życie. Wolontariuszka Fundacji od 2015 roku. Aktualnie koordynator projektu Przez integrację do zatrudnienia. Pomysłodawczyni i mózg akcji #nieskreślam oraz OBIEKTYWnaWOLNOŚĆ. 

wolontariusz i pracownik, paulina.kuczma@fundacjaslawek.org

Adam Nowakowski

Członek zarządu i prawnik Fundacji Sławek. Od kilku lat związany z Fundacją, prowadzi poradnictwo prawne na rzecz beneficjentów Fundacji w ramach Poradni Rodzinnej. Doradca z zakresu prawa w projektach realizowanych przez Fundację między innymi z funduszy europejskich. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Mail z dopiskiem "dla prawnika".

prawnik, biuro@fundacjaslawek.org

Grażyna Samulska

Stały mediator w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Osoba uprawniona do prowadzenia postępowania medjacyjnego w sprawach karnych.Doświadczony mediator, wykładowca, trener i coach. Prowadzi mediacje w konfliktach rodzinnych, sprawach rozwodowych, sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy, gospodarczych i sprawach karnych.Prowadzi także szkolenia i warsztaty z metod rozwiązywania konfliktów oraz komunikacji w konflikcie.Wieloletni współpracownik Fundacji. Prowadzi rozmowy indywidualne na terenie zakładów karnych. Udziela wsparcia i konsultacji w sytuacjach konfliktowych i trudnych sytuacjach życiowych.

mediator

Dorota Stachowska

Współpracuje z Fundacją od 3 lat. Prowadzi księgowość i kadry. Rozlicza programy i dotacje realizowane w Fundacji Sławek. Odpowiada za przygotowań sprawozdań finansowych Fundacji. Doradza Zarządowi.

księgowa Fundacji

Marzena Stykowska

Jest psychologiem, pracuje w Fundacji "Sławek" od 2005 roku. Pomaga osobom opuszczającym zakłady karne w psychicznej adaptacji do życia na wolności, wspiera przy rozwiązywaniu problemów w relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Spotyka się także z osobami pozostającymi z osadzonymi w relacjach  rodzinnych, przyjacielskich, partnerskich, pomagając budować satysfakcjonujące relacje z nimi.

psycholog

Krystyna Zielińska

Krysia z fundacją związana jest od 2012 roku. Pracuje z nami przy różnych projektach.

 

Aktualnie pracuje w Punkcie Aktywizacji Zawodowej, który mieści się w Fundacji Sławek w ramach projektu "Od nowa". W 2016 roku w ramach projektu "Stacja Wolność" prowadziła nagrania bajek w AŚ na Białołęce, zajmowała się też ich obróbką - wszystko to w ramach projektu "Poczytaj mi". Wcześniej pracowała w poradni fundacyjnej przez blisko dwa lata prowadząc dyżury.

Posiada doświadczenia w pracy z grupami wykluczanymi i trudnymi m.in. pracowała jako terapeuta-cień w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.

Mimo takiego zaangażowania znajduje czas by poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę studiuje na  Wydziale Psychologii - UW.

wolontariuszka

Krystyna Żołynia

Krystyna Żołynia jest pracownikiem Fundacji od kilku lat. Zarządza i opiekuje się Ośrodkiem Readaptacji w Mieni. To ona sprawia, że Ośrodek działa i jest w nim odpowiednia atmosfera. Prywatnie jest miłośnikiem zwierząt...uwielbia psy i wędkowanie. Jest wymagającą od siebie i innych osobą. Nasi chłopcy mówią o niej: "Twarda baba" jednak zawsze można na niej polegać.

opiekun i szef Ośrodka Readaptacji w Mieni

Please reload

Współpracowali z nami:

Elżbieta Mazurczak

Anna Gryżewska

#robdobro

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic