33.jpg

 

Misja Fundacji Sławek

 

Naszą misją jest pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa, rodziny i na rynek pracy.

 

 

 

 

Z kim pracujemy?

 

Naszymi klientami są dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, osoby zmagające się z uzależnieniem, bezdomnością, matki samotnie wychowujące dzieci, młodzież z pieczy zastępczej, młodzież ze schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, więźniowie, byli więźniowie oraz członkowie ich rodzin.

 

 

Kompas3.png

#robdobro

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic