KILOMETRY DO NIEBA  - PIELGRZYMKA PIESZA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIĘŹNIÓW NA JASNĄ GÓRĘ (SIERPIEŃ, 2016)

Do przebycia mamy 260 km. z Warszawy do Częstochowy.

Kilometr drogi to koszt 1,30 zł - bo i pojemność i przebieg mamy wyjątkowy! Kilometr do nieba– bezcenny!

 

Prosimy o wsparcie finansowe projektu edukacyjno-resocjalizacyjnego pn. „Sprawni i wolni“, w ramach którego więźniowie i byli więźniowie będą wspierać i pomagać osobom z niepełnosprawnością pielgrzymującym na Jasną Górę w ramach XXV Pieszej Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych w dniach 5.08.2016 -15.08.2016 r.

 

Wśród więźniów jest bardzo wiele osób wierzących, którzy oprócz odbycia kary, jaką orzekł im sąd, chcieliby się zrehabilitować też w inny - duchowy sposób (resocjalizacja duchowa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonaj wpłaty na konto numer:  84 1240 1109 1111 0000 0516 2673 z dopiskiem  „Sprawni i wolni” (adres siedziby Fundacji do wpłaty: ul. Gubinowska 7/57, 02-956, Warszawa)

 

Właśnie do nich kierujemy to działanie. Coroczna piesza pielgrzymka więźniów, byłych więźniów w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej z Warszawy do Częstochowy.

 

Inicjatorem takiej formy pokuty i zadośćuczynienia jest nikt inny jak ks. Jan Sikorski - kapłan warszawski, doktor teologii i Pierwszy Naczelny Kapelan Duszpasterstwa Więziennictwa RP, od 2011 roku pełniący także funkcję infułata. Pierwsza pielgrzymka byłych więźniów odbyła się w 2000 roku.

 

Podczas pielgrzymki każdy uczestniczący w niej więzień sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pomaga jej dotrzeć do celu pielgrzymki, asystując i pielęgnując chorego. Ta troska o drugiego człowieka, na dodatek niepełnosprawnego, sprawia, że więźniowie i byli więźniowie uczą się tolerancji, wrażliwości, pokory i przezwyciężania własnych słabości. Pozwala im to również zastanowić się nad sobą i swoim życiem, i uzmysłowić sobie, że istnieją ludzie, którzy, na co dzień muszą pokonać wiele barier, aby żyć normalnie, nie poddając się przy tym przeciwnościom. Opieka nad drugim, zależnym od innych człowiekiem i troska o niego, jest jedną z najbardziej skutecznych form resocjalizacji i readaptacji społecznej.

"Bardzo udany okazał się eksperyment ks. Jana Sikorskiego, byłego naczelnego kapelana więziennictwa, polegający na tym, że kilkunastu więźniów rokrocznie idzie na pielgrzymkę z osobami niepełnosprawnymi. Każdemu więźniowi przyporządkowana jest osoba niepełnosprawna, którą musi się opiekować. Wielu z nich chciało na początku np. kupić alkohol albo okraść podopiecznego. A jednak gdy popatrzyli na jego niepełnosprawność, bardzo szybko się resocjalizowali. Nieraz trzydniowa pielgrzymka dawała więcej niż 15 lat resocjalizacji." - ks. dr Waldemar Woźniak (psycholog i pedagog, krajowy duszpasterz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adiunkt w Katedrze Psychologii Sądowej i Penitencjarnej UKSW w Warszawie, poeta. mieszka w Łodzi.).

Przed wyruszeniem na pielgrzymkę prowadzimy krótki jednodniowy instruktarz dotyczący sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – instruktarz składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie pielgrzymki realizujemy cele resocjalizacyjne i edukacyjne – poprzez ewangelizację, naukę opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz kontakt i żywe świadectwa tych, którzy z więzienia wyszli już dawno, prowadzą uczciwe życie i jako byli więźniowie biorą udział w pielgrzymce wraz z tymi, którzy jeszcze odbywają karę.

 

Warunkiem podstawowym tego programu jest przede wszystkim chęć współpracy i zgoda administracji więzienia na uczestnictwo osadzonych. Wyselekcjonowanie osadzonych, chętnych do wzięcia udziału w pielgrzymce, powierzamy wychowawcom i kapelanom więziennym.

Przy realizacji projektu wspiera nas Centralny Zarząd Służby Więziennej – między innymi delegując pracownika Służby Więziennej jako opiekuna skazanych podczas trwania pielgrzymki i zabezpieczając powrót uczestników pielgrzymki z Częstochowy do Warszawy. Opiekę duchową w projekcie – tak jak w ubiegłych latach  sprawuje Naczelny Kapelan Duszpasterstwa Więziennictwa w RP - ks. Prałat dr Paweł Wojtas.

 

Koszt udziału jednego więźnia w pielgrzymce to 150 złoty (opłata pielgrzymkowa) oraz 50 zł koszty administracyjne związane z zapewnieniem pielgrzymom wyposażenia (śpiwory, karimaty, jedzenie, opieka ect.). Zwykle organizujemy grupę 10 -15 osób.

Chcesz pomóc? Opłać wpisowe na pielgrzymkę!

Wesprzyj tych, którzy chcą uczestniczyć w pielgrzymce, a nie mają środków!

Dokonaj wpłaty z dopiskiem „Sprawni i wolni” - w tym roku bowiem pielgrzymka naszej grupy odbywa się pod hasłem: „Sprawni i wolni” 

Koszt udziału jednego więźnia w pielgrzymce to 200 zł w tym 150 złoty (opłata pielgrzymkowa tj. nocleg, przewóz bagażu, obsługa służb, jeden posiełek dziennie) oraz 50 zł koszty administracyjne związane z zapewnieniem pielgrzymom wyposażenia (śpiwory, karimaty, jedzenie, opieka ect.). Zwykle udaje nam się zorganizować grupę 10-15 osób.

Chcesz pomóc? Opłać wpisowe na pielgrzymkę! Wesprzyj tych, którzy chcą uczestniczyć w pielgrzymce, a nie mają środków!

Dokonaj wpłaty na konto numer: 

84 1240 1109 1111 0000 0516 2673 z dopiskiem  „Sprawni i wolni” - w tym roku bowiem pielgrzymka naszej grupy odbywa się pod hasłem: „Sprawni i wolni”

(adres siedziby Fundacji ul. Gubinowska7/57, 02-956, Warszawa)

Więźniowie pomogą na pielgrzymim szlaku

W tym roku patronat nad pielgrzymką objął:

Jego Eminencja

Kardynał Kazimierz Nycz

Metropolita Warszawski

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic