Informacje prasowe

O Fundacji Sławek

Fundacja Sławek została założona w 1998 roku przez rodzinę Państwa Łagodzińskich, a swój początek miała w postaci drobnych działań filantropijnych rodziny zapaleńców...dziś jest jedną z prężniej działających organizacji pozarządowych działających na rzecz więźniów, byłych więźniów ich rodzin i bliskich w Polsce. Od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Marek Łagodziński, prezes Fundacji „Sławek” po raz pierwszy zetknął się z problemami osób skazanych, kiedy w 1992 r. przyszedł do więzienia na Rakowieckiej na mityng AA. Marek zainteresował się sytuacją osób osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne w Polsce na tyle mocno, że założył fundację.

 

1. Naszą misją jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie do społeczeństwa i rodziny. 

2. Działamy na rzecz pojednania i zbliżania rodzin dotkniętych izolacją.

3. Lobbujemy na rzecz utworzenia Polskiego Systemu Pomocy Postpenitencjarnej, który poprzez międzysektorową współpracę pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie oddziaływań pomocowych.

 

Aktualnie realizujemy następujące projekty: do najważniejszych i największych należą dwa projekty finansowane z środków europejskich dotyczą one sposobów resocjalizacji  E.U.R.O.P.A. i P.R.E PROJEKT. Ponadto Fundacja jako jedyna w Polsce prowadzi projekt Anioł Stróż, a także bardzo ciekawy i innowacyjny projekt Poczytaj mi, w którym rodzice osadzeni mogą nagrać dla swoich dzieci audiobooka z wybraną bajką.

 

Fundacja prowadzi też akcje i działania cykliczne takie jak Festiwal Sztuki Więziennej, co roku też organizuje Pielgrzymkę na Jasną Górę i spotkania świąteczne w więzieniach i Zakładach Karnych dla dzieci i rodzin osób osadzonych.

 

W naszej siedzibie świadczymy stałą pomoc psychologiczną i prawną. Porad udzielają wykwalifikowani specjaliści. Istnieje też możliwość umówienia spotkania z doradcą zawodowym. Ponadto  w Fundacji działa nieustannie dyżur telefoniczny dla osób szukających informacji, wsparcia i pomocy w ramach Poradni Rodzinnej. W ramach Poradni działa Grupa Wsparcia dla rodzin - "Skazani na osamotnienie".

 

Ponadto prowadzimy Ośrodek w Mieni, gdzie można przenocować, jesteśmy przedstawicielem ds. probacji. Staramy się pomagać jak najlepiej i jak najpełniej dlatego też dzięki wsparciu Banków Żywności udzielamy pomocy żywnościowej, a dzięki wsparciu osób dobrej woli także pomocy rzeczowej.

 

27/04/2016

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło pilotażowy program „Praca więźniów”

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło pilotażowy program „Praca więźniów”, w ramach którego osadzeni w zakładach karnych będą pracowali na swoje utrzymanie. „Program jest rewolucyjny i trudny, ale musimy reformować polskie państwo” - mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

 Program pracy więźniów ma się składać się będzie z trzech filarów:
1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów[ustawa],
3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów [ustawa].

 

Pierwszy filar zakłada budowę hal produkcyjnych w zakładach karnych w całej Polsce (szczegółowe propozycje patrz załączona Grafika – mapa: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8247,praca-wiezniow--ogloszenie-programu.html

Kolejny filar opierać się ma na poszerzeniu zakresu prac, które więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów a trzeci filar zakłada wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zatrudnić więźniów.

Ministerstwo zaprezentowało także dane, z których wynika, że miesięczny koszt utrzymania więźnia wynosi 3150 zł, pracuje jedynie 30 % więźniów.

 

 

 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8247,praca-wiezniow--ogloszenie-programu.html

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/jak-zatrudnic-skazanego/

18/04/2016

System Dozoru Elektronicznego i nowe przepisy dotyczące sądu.

Od 15 kwietnia 2016 weszły w życie zmiany w ustawach z dnia 11 marca br., o których już pisaliśmy – chodzi o możliwość wykonania kary pozbawiania wolności w SDE – systemie dozoru elektronicznego. Zmiany dotyczą Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzone zmiany przywracają obowiązujące przez lata przepisy, gwarantujące efektywne wykorzystanie możliwości, jakie daje system dozoru elektronicznego w kształtowaniu skutecznej polityki karnej.

 

System dozoru elektronicznego jest wyjątkowo skuteczny jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości charakteryzuje się wyjątkowo wysoką skutecznością. „Efektywność systemu mierzona brakiem uchyleń przez sądy wykonywania kary w tym systemie wynosi 94% (na 49 301 skazanych, którzy odbywali kary w SDE). Skutkiem zastosowania SDE jest redukcja przeludnienia w zakładach karnych, a także mniejsze wydatki na osobę skazaną. Koszt wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest o wiele niższy niż wykonywanie bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Utrzymanie skazanego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym to ok. 3100 zł/msc, podczas gdy miesięczny koszt utrzymania skazanego w SDE wynosi ok. 330 zł/msc.”

 

https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8207,aktywna-rola-sadu--zmiany-w-procesie-karnym.html

 

Ponadto w dniu 15 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące sądu. Sąd będzie aktywnie prowadził proces. Został przywrócony prymat zasady prawdy materialnej. Od piątku br sąd będzie zobligowany do wyjaśnienia z urzędu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a dopiero w przypadku niemożności usunięcia wątpliwości będzie rozstrzygał je na korzyść oskarżonego. Przepisy, które weszły w życie mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania.

 

Więcej na stronie: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,8207,aktywna-rola-sadu--zmiany-w-procesie-karnym.html

29/02/2016

Akcja #nieskreślam

"Poprzez tą akcję chcemy pokazać, że każdy może w życiu wiele osiągnąć i odnieść sukces! Wszystko zależy od Ciebie! Odpowiada to temu co zawsze mówiłem i co jest moim mottem w pracy. Nie jest ważne jaki byłeś dotychczas ważne, jak chcesz spędzić resztę życia. Nikogo nie przekreślamy! Nikogo nie skreślamy!" - mówi prezes Fundacji, pan Marek Łagodziński.

 

Fundacja "Sławek" wspólnie ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej z grupy Resokreakcja prowadzi akcję społeczną "#nieskreślam".

 

Celem akcji jest zmiana wizerunku osób wykluczonych społecznie. Chcemy pokazać, że każdy może w życiu wiele osiągnąć i odnieść sukces. Sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Chcemy pozytywnie zmieniać wizerunek osób, które przebywały w więzieniu. Wiemy, że tylko zmiana ich wizerunku w społeczeństwie może pomóc im zmieniać. Nikogo nie przekreślamy - nikogo nie skreślamy! Nastawienie społeczne do osób osadzonych w sposób bardzo istotny wpływa także na pozycję społeczną ich najbliższych - rodziny i dzieci. Są oni marginalizowani i osamotnieni. W sytuacji, gdy w więzieniu przebywa ich najbliższy mąż, żona , tata czy mama postawa otoczenia ma ogromne znaczenie.

 

"Przychodzą do nas ludzie, którzy wyszli z więzienia i chcą normalnie żyć, chcą skończyć z przeszłością, ale borykają się z podstawowymi problemami. Nikt nie chce ich przyjąć do pracy, nikt nie chce im zaufać. Dlatego też ta akcja jest taka ważna! Ci, którzy chcą zmieniać swoje życie muszą mieć wsparcie społeczne!" - mówi Danusia, pracownik Fundacji.

 

Pracownicy Fundacji znają wiele takich historii.

Arek, lat 40, były więzień - chciał normalnie żyć, chciał pracować...ale było mu bardzo ciężko...w więzieniu siedział 15, nie miał zawodu, nie umiał obsługiwać komputera, był zagubiony...był sam rodzice mu zmarli, jak przebywał w więzieniu, nie miał rodziny, żony ani dzieci nikogo dla kogo byłoby warto...było mu bardzo ciężko. To była walka, każdego dnia.

 

W ramach akcji chcemy:

1. zbadać nastawienia ludzi wobec więźniów i byłych więzniów;

 

Elementem akcji jest badanie postaw wobec osób wykluczonych społecznie. Dlatego też prosimy poświęć kilka chwil i wypełnij ankietę on line:

https://docs.google.com/forms/d/1w5dikfvHgURNN3cTZRM9xC3iBqZtCNGflqEqSWQOpBw/viewform?ts=56d6a618&edit_requested=true

 

2. nagrać spoty, których celem będzie zmiana wizerunku osób, które wychodzą z więzień;

 

Nagrywanie spotów trwa. Najbliższy będzie nagrywany w dniu 17 marca br w auli A, Akademii Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 13.

 

3. propagować akcję # nieskreślam na FB;

 

Poprzez propagowanie #nieskreślam chcemy zwrócić uwagę na problem wykluczenia, naznaczania i negatywnej oceny osób, które przebywały w więzieniu, były osadzone i pozbawione wolności. 

 

Poprzez akcję #nieskreślam chcemy zmienić postrzeganie byłych więźniów, pokazać, że są to ludzie, którzy z ogromną determinacją zmieniają swoje życie, zakładają rodziny, zdobywają zawód, kończą szkoły i studia.

Żyją obok nas codziennie dając świadectwo, że można!

 

Więcej: o akacji informujemy na naszej stronie www oraz na FB https://www.facebook.com/Fundacja-S%C5%82awek-194048017278089/?fref=nf

 

01/03/2016

Włącz się z fundacją banku La Caixa

WŁĄCZ SIĘ Z FUNDACJĄ BANKU LA CAIXA

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

(sentencja, autor nieznany). 

 

„La Caixa” jest trzecią co do wielkości instytucją finansową w Hiszpanii i pierwszą co do wielkości Kasą Oszczędnościową w Europie. Posiada ponad 10 milionów klientów i największą sieć filii w Hiszpanii – 5.200 oddziałów. Jednym z kluczowych projektów prowadzanych przez „La Caixa” jest jej działalność w sferze socjalno – społecznej.

Fundacja „La Caixa” jest pierwszą w Hiszpanii, drugą w Europie i trzecią w skali światowej fundacją prywatną biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje – 500 milionów € pochodzących z kapitału żelaznego w roku obrachunkowym 2008.

 

Kasa Oszczędnościowa i Emerytalna z Barcelony, popularnie zwana „La Caixa”, została utworzona ponad sto lat temu w celu przyczyniania się do poprawy warunków życia ludności. Dlatego od samego początku praca „La Caixa” skupiła się na potrzebach ludzkich poprzez następujące rodzaje działalności: z jednej strony wychodząc naprzeciw potrzebom finansowym mieszkańców, z drugiej strony przyczyniając się do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych. Fundacja „La Caixa” do dziś pozostaje wierna swoim podstawowym wartościom i sto lat od jej założenia są one jeszcze bardziej aktualne. Praca społeczno – socjalna jest duszą „La Caixa”.

 

WŁĄCZ SIĘ

Fundacja realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”.  Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.

Poprzez te działania Fundacja „la Caixa” pragnie zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy, a z drugiej strony zachęcić firmy w Polsce do zaangażowania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsability).

Celem Programu „Włącz się” jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych.  Gwarancja dobrej pracy jest pierwszym krokiem do zmniejszenia wykluczenia społecznego, biedy oraz marginalizacji społecznej.

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”. Myśl Josepha Conrada jest filozofią Programu „Włącz się”. Wsparcie osób społecznie wykluczonych z rynku pracy przekłada się na zmniejszenie biedy oraz marginalizacji społecznej.

Dlatego też:

 • Pracujemy na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Poszukujemy możliwości podjęcia pracy przez te osoby oraz podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie

 • Wspólnie z partnerami projektu – organizacjami pozarządowymi promujemy zwiększenie zatrudnienia

 • Szkolimy doradców zawodowych, którzy pracują bezpośrednio z beneficjentami programu, ułatwiając im wejście na rynek pracy

 • Staramy się dopasować do potrzeb biznesu związanych z zatrudnieniem, a także promować dobre relacje na linii beneficjent – pracodawca

 • Wspieramy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, oferując firmom skonsolidowany program aktywizacji zawodowej dopasowany do ich indywidualnych wymagań

 • Promujemy współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i społeczeństwem

 

Jak to działa?

Program „Włącz się” (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację „la Caixa” w Hiszpanii w 2006 roku. Odniósł duży sukces, więc został opracowany i wdrożony w Maroko, a od marca 2012 jest wdrażany w Polsce.

Program opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.  Fundacja „La Caixa” działa na terenie woj. mazowieckiego i niektórych dużych miast Polski.

„Włącz się” w Polsce to organizacje wspierające aktywizację zawodową osób wykluczonych:

 • Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca)

 • Fundacja Aktywizacja

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

 • Stowarzyszenie Spoza

 • Fundacja Sławek

Jak mówi Marc Simon, dyrektor Programów Społecznych fundacji banku „La Caixa”:

„Elementem kluczowym dla powodzenia całego projektu są profesjonalni doradcy zawodowi zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, mający bezpośredni kontakt z beneficjentem. To dzięki ich pracy „Włącz się” oferuje kompleksową usługę w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia osób wykluczonych poza zawodowy nawias społeczny.

Firmie należącej do sieci „Włącz się” proponujemy kandydata, spełniającego wymagane kryteria, a któremu udzielamy wsparcia od pierwszego dnia pracy/szkolenia aż po utrzymanie miejsca pracy”.

W taki zatem sposób przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe pracują wspólnie na rzecz zatrudnienia osób, mających trudności w znalezieniu pracy, ułatwiając ich integrację społeczną, jednocześnie wspierając potrzeby biznesu.

 

Co oferuje Program „Włącz się” dla pracodawcy

Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści „miękkich”, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wsparcie i monitoring

Udział w programie to nie tylko wymierne korzyści finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, to również szansa na zarządzanie różnorodnym zespołem i potwierdzenie społecznego zaangażowania firmy.

Kandydat do pracy przed przystąpieniem do rekrutacji przechodzi cykl indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których określone zostają jego predyspozycje zawodowe oraz tworzony jest bilans kompetencji. Jeżeli określona w ich wyniku indywidualna ścieżka kariery wymaga uzupełnienia, zostaje on skierowany na dodatkowe/uzupełniające kursy czy szkolenia. Dodatkowo doradców zawodowych, w procesie przygotowania kandydatów do pracy, wspierają  prawnicy, psychologowie, coachowie i pośrednicy pracy. 

Firma, która wyrazi chęć zatrudnienia osoby z grup defaworyzowanych, może liczyć na wsparcie oraz indywidualny kontakt ze strony doradcy zawodowego. Na życzenie pracodawcy przeprowadzone zostanie także szkolenie przyszłych współpracowników badające przyczyny wykluczenia społecznego oraz zarządzania różnorodnością w firmach. 

Zaangażowanie doradców zawodowych nie kończy się jednak z dniem rozpoczęcia pracy przez osobę wykluczoną. Monitorują i analizują oni dalsze postępy swoich podopiecznych, pozostając także w stałym kontakcie z pracodawcą, który może liczyć na ich dalsze wsparcie.

Po zatrudnieniu przez daną firmę beneficjenta programu „Włącz się” nadal czuwa nad nim organizacja pozarządowa: monitoruje jego sytuację poprzez cykliczne kontakty. Pomaga osobom zatrudnionym w utrzymaniu pracy przede wszystkim poprzez eliminację potencjalnych zagrożeń.

Poza tym, u pracodawcy prowadzone są konsultacje w zakresie korzyści i uprawnień jakie przysługują mu z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz świadczona jest pomoc w wyliczeniu wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

 

W tym roku po raz pierwszy Fundacja „La Caixa” w Polsce przyzna specjalne nagrody pracodawcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują w swoim firmach misję Programu „Włącz się”. Jest to także praca 5 organizacji partnerskich (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów), którzy z wielkim zaangażowaniem każdego dnia pracują, aby poprawić jakoś życia ludzi . Ich wysiłek i zaangażowanie zaawocowały zatrudnieniem ponad 300 osób w 2015 roku.  Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

 • Firma mała (mniej niż 50 zatrudnionych)

 • Firma duża (powyżej 250 zatrudnionych)

 • Nagroda specjalna

„W kontekście pierwszej edycji rozdania nagród Programu „Włącz się” chciałam podkreślić ogromną wdzięczność i podziękowania dla pracowników organizacji partnerskich w przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy. Dziękuję także wszystkim firmom zaangażowanym we współpracę z Programem. Wszystkie te wysiłki i codzienna praca dużej grupy osób umożliwiają wielu ludziom i ich rodzinom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie” – podsumowuje działania podmiotów zaangażowanych w Program „Włącz się” Anna Sobierańska – Koordynator Programu „Włącz się” w Polsce

Opinie przedsiębiorców i beneficjentów

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z kluczowych elementów pracy Randstad, dlatego z przyjemnością przyłączyliśmy się do projektu Fundacji la Caixa - „Włącz się”.

Funkcjonowanie fundacji pokrywa się z wpisanymi w historię oraz strategię działania naszej firmy założeniami CSRowymi. Filozofia działania Randstad jest oparta na przekonaniu, że praca jest wartością, która pomaga w kształtowaniu lepszej przyszłości społeczeństw. Jesteśmy przekonani, że sukces firmy w dużej mierze zależy od społeczeństwa, którego uczestnicy potrafią nawiązać dającą pozytywne rezultaty współpracę. Staramy się kształtować rynek pracy, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem z każdym, kto na nim działa. Dlatego będziemy wspierać kandydatów fundacji i włączać ich w prowadzone rekrutacje, zarówno te realizowane dla Randstad jak i dla naszych klientów.

 

Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad w Polsce

 

Firma Allianz jest organizacją otwartą na różnorodne inicjatywy społeczne, dlatego program integracji zawodowej pod hasłem: „ Włącz się” spotkał się z naszym dużym zainteresowaniem. Po zapoznaniu się ze szczegółami programu podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do niego. 

Jesteśmy świadomi, że nasz udział w tej społecznej inicjatywie da wymierne korzyści zarówno dla zatrudnionych przez nas osób jak również dla firmy Allianz.

Poprzez takie działania zwiększamy motywację, zaangażowanie i identyfikację wszystkich naszych pracowników z  organizacją, jak również kreujemy pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz.  Zatrudniając osoby wykluczane ze środowiska biznesowego pozyskujemy lojalnych, sumiennych i wieloletnich pracowników, a to przekłada się na poprawę efektywności firmy i zmniejszenie rotacji.  Cenimy sobie różnorodność wśród naszych pracowników, pozwala to na poszerzenie horyzontów, inspiruje, wzbogaca i uczy.  Nasze biuro jest świetnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, więc wymagania techniczne nie stanowią dla nas żadnego problemu.

Zgłosiliśmy się do wzięcia udziału w programie, ponieważ  szczerze wierzymy w jego założenia i obopólne korzyści jakie osiągnie pozyskany pracownik, jaki i nasza organizacja!

Małgorzata Walasek

 

Program „Włącz się” realizowany min przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,  jest niebywale Innowacyjny- zakłada pomoc w powrocie na rynek pracy wszystkim grupom defaworyzowanym- nie tylko niepełnosprawnym, ale również np. kobietom dotkniętym przemocą. Jako pracodawca wspieram tego typu działania. Jest również niebywale korzystny dla pracodawcy, który otrzymuje profesjonalną pomoc specjalistów, której koszty musiałby ponosić zwracając się do firm komercyjnych.

Małgorzata Apolinarska pracodawca z Centrum Szkoleniowego WAM-CONSULTING

 

Program "Włącz się" to niezwykle cenna inicjatywa, dzięki której nasze Stowarzyszenie zyskało ogromnie zaangażowanego i rzetelnego pracownika biurowego, o którym od dawna marzyliśmy, a na zatrudnienie, którego nie mieliśmy dotąd funduszy. Udział w programie niesie, zatem ze sobą wymierne korzyści nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów - osób, które w związku z niepełnosprawnością lub innymi czynnikami miały wcześniej trudności ze znalezieniem pracy - ale również dla pracodawców, takich jak nasza organizacja. 

Aleksandra Wilkin – Day (pracownik Stowarzyszenia, przez wiele lat jego prezes)

 

Dlaczego szukam pracy z pomocą Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i uczestniczę w prowadzonych przez nie programie Fundacji la Caixa „Włącz się”?

 • żeby moje aplikowanie na oferty pracy nie było jedynie bezskutecznym waleniem głową w mur,

 • żeby moja determinacja w szukaniu pracy nie przerodziła się w czystą złość na bezrobocie, na pracodawców, na państwo,

 • żeby zadać kłam tezie, że pracę można dostać, zwłaszcza będąc osobą niepełnosprawną, tylko po znajomości,

 • żeby moje obecne bezrobocie było tylko kolejnym okresem bez pracy w moim życiorysie a nie UPADKIEM

Dlatego mam nadzieję znaleźć pracę z pomocą Integracji, uczestnicząc w prowadzonym przez nią Programie integracji zawodowej Fundacji "la Caixa".
Marek Kałużka

 

W ramach projektu "Włącz się" chciałabym bardzo podziękować mojej koordynatorce Paulinie Długosz oraz Joli Ziemienowicz za ciepłe i miłe przywitanie w nowej pracy. Po dziewięciu miesiącach poszukiwania pracy, chodzenia z jednej rozmowy kwalifikacyjnej na drugą i słuchania fałszywych słów " odezwiemy się do Pani" po moich słowach, że jestem osobą niepełnosprawną byłam w rozterce. A życie nie było dla mnie łaskawe. Obecnie dzięki projektowi "Włącz się" jestem na stażu. Poznaję interesujących ludzi. Praca w biurze pasjonuje mnie i przede wszystkim wykonuje to co lubię najbardziej - zdobywam wiedzę i nowe niepowtarzalne umiejętności. Zostałam bardzo życzliwie zaakceptowana przez pracowników i wolontariuszy. Projekt "Włącz się" dał mi duże możliwości - odbiłam się od dna bezrobocia.  

Asia Sz.

23/02/2016

Muzyka zza krat

Koncert zespołu Paragraf 64

 

Wyjątkowy koncert w wykonaniu muzyków zespołu Paragraf 64 osadzonych w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich odbędzie się w dniu 25 lutego br. o godz. 14:30 w auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej z inicjatywy Koła Naukowego Pracy Socjalnej POZYTYW.

 

Muzyka dla członków zespołu „Paragrafu 64” – Świętego, Ryjka, Dzikiego i Kilera, którzy są więźniami odsiadującymi wieloletnie wyroki jest nie tylko opowieścią o sobie, ale jest również drogą do wolności, a może raczej chwilą wolności przeżywaną na każdym koncercie.

 

„Ciarki przechodzą po plecach jak się słucha utworów w ich wykonaniu – mówi prezes Fundacji Sławek pan Marek Łagodziński – utwór „Mój Anioł Stróż” nabiera autentyczności, muzycy - amatorzy śpiewając, o bezwarunkowej miłości matki do syna, który w życiu nieźle narozrabiał, miłości mimo wszystko, miłości uzdrawiającej śpiewają przecież o sobie!”.

 

Wystarczy posłuchać sztandarowego utworu z płyty „Mój Anioł Stróż”, by wiedzieć o jakich ciarkach mówi prezes Fundacji pan Marek: „Byłaś przy mnie cały czas …i  doceniam wszystkie twe starania i wiem, że niełatwo jest kochać takiego drania…i dlatego jestem jeszcze bardziej wdzięczny Ci, Mamo, że jesteś przy mnie Mamo…tylko Ty Mamo…”

 

Fundacja Sławek zajmująca się na co dzień pomocą osadzonym, byłym więźniom oraz ich rodzinom i bliskim wydała płytę zespołu Paragraf 64 zatytułowaną „Mój Anioł Stróż” by pozyskiwać środki na działania i projekty kierowane do tego trudnego środowiska. Płytę zespołu można kupić na stronie www.fundacjaslawek.org

 

„Koncert jest ważnym wydarzeniem, które chcemy nagłaśniać – mówią studenci z Koła Naukowego Pracy Socjalnej  POZYTYW - pokazuje, że wszystko jest możliwe, że nic nie jest przesądzone”. Muzycy zespołu Paragraf 64 grają koncerty od 3 lat mimo, że nie pokończyli szkół muzycznych. Dziś zgodnie twierdzą, że muzyka stała się sensem ich życia, a może raczej, że w muzyce odnaleźli wolność…za kratkami.

 

W imieniu Koła Naukowego Pracy Socjalnej „POZYTYW” oraz Fundacji Sławek zapraszamy na ten specjalny koncert, który stać się może momentem refleksji nad życiem i chwilą zadumy.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Gryżewska

692-671-679

anna.gryzewska@fundacjaslawek.org

Please reload

 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic