„Exodus” 

Program „Exodus” ma za zadanie objęcie opieką i pomoc naszym rodakom, którzy popadli w konflikt z prawem za granicą poprzez zorganizowanie tym osobom pomocy w formie tłumacza – a w razie potrzeby prawnika – do reprezentacji przed odpowiednimi władzami, w danym kraju, jak również ułatwienie kontaktu z rodziną i bliskimi w Polsce

Wielu polskich obywateli, niestety, popada w konflikt z prawem przebywając za granicą. Dla niektórych kończy się to tymczasowym aresztowaniem lub nawet odbywaniem kary pozbawienia wolności w kraju, w którym popełnili przestępstwo. Nieznajomość języka, obowiązujących w danym kraju przepisów prawa czy też różnice kulturowe powodują, że nasi obywatele nie potrafią sobie poradzić przed tamtejszymi organami wymiaru sprawiedliwości czy też administracją więzienną. Mają utrudniony kontakt z rodzina i bliskimi w kraju. To powoduje ze czują się bezradni, bezsilni i opuszczeni.

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic