E.U.R.O.P.E Project

E.U.R.O.P.E Project
E.U.R.O.P.E Project Final Conference

E.U.R.O.P.E Project Final Conference

02:09
Odtwórz Wideo
E.U.R.O.P.E Project International Workshops

E.U.R.O.P.E Project International Workshops

02:17
Odtwórz Wideo
E.U.R.O.P.E Project STUDY VISITS INTERNATIONAL

E.U.R.O.P.E Project STUDY VISITS INTERNATIONAL

01:32
Odtwórz Wideo
Maciej "Święty" Jankowski (Święty i Huncwoty) - Jeden Mały Krok

Maciej "Święty" Jankowski (Święty i Huncwoty) - Jeden Mały Krok

04:05
Odtwórz Wideo

PIERWSZE KROKI NA WOLNOŚCI

Informator, który ułatwi ci odnalezienie się na wolności

Final Report

of E.U.R.O.P.E Project

I Ty możesz pracować z więźniami

Publikacja przygotowana w ramach projektu E.U.R.O.P.E

You Too can work with prisoners

Publication prepared as part of E.U.R.O.P.E Project

PROJEKT E.U.R.O.P.E.

EUROPEAN UNION RAPPROCHEMENT FOR OFFENDERS AND PUPILS EDUCATION, EUROPE FOR CITIZENS

 

Fundacja Sławek  - Partnerem w projekcie E.U.R.O.P.E.

 

Grantodawca: Komisja Europejska program „Europa dla Obywateli” w ramach działania 2.3. „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego”

 

Instytucja wnioskująca: Collegium Civitas. Collegium Civitas jako jedyna w Polsce instytucja otrzymała grant na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego”.

 

​Projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski, Węgier i Grecji. Collegium Civitas zaprosiło do współpracy przy tym projekcie Fundację Sławek.

 

Organizacje partnerskie:

 

Celem projektu E.U.R.O.P.E. jest wzmocnienie europejskiej identyfikacji więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją oraz zwiększenie ich zaangażowania obywatelskiego w kwestie społeczne. Zostanie to osiągnięte poprzez cykle szkoleń i warsztatów kreatywnych dla więźniów i młodzieży ze środowisk marginalizowanych. Dodatkowo w ramach projektu odbywają się seminaria upowszechniające skierowane do organizacji trzeciego sektora oraz przedstawicieli administracji państwowej odpowiedzialnej za więziennictwo i kształcenie młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością.

 

Projekt ma także na celu wzmocnienie kapitału społecznego Collegium Civitas poprzez działania na rzecz grup defaworyzowanych oraz dzięki nawiązaniu trwałych relacji ze środowiskiem organizacji społecznych wspierających więźniów i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

TERMIN REALIZACJI: 1 października 2015r.– 31 marca 2017r.

KOORDYNATOR PROJEKTU: Aleksandra Borek.

 

Szkolenie w Collegium Civitas w ramach projektu E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education).

Odbyło się w dniach 7-10.04.2016 r.

 

Warsztaty prowadzili dla nas:

 

prof. dr hab. Rafał Pankowski – wykładowca z Collegium Civitas

prof. dr hab. Paweł Dobrowolski – wykładowca z Collegium Civitas

pan Ryszard Michalczyk – wykładowca z Collegium Civitas

oraz

pani Anna Tatar - ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” ,pierwszy blok zajęć

pani Marynia Thun - Janowska - drugi blok warsztatowy

pani Żaneta Łagodzińska - warsztaty kreatywne

 

Poniżej kilka zdjęć z grupy warsztatowej.

 

Szkolenie w Collegium Civitas w ramach projektu E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education).

Odbyło się w dniach 7-10.04.2016 r.

 

W dniach 18-21.04.2016 r. odbyły się warsztaty w Atenach.

 

Warsztaty prowadzili:

 1.  Prof. dr. Hab. Paweł Dobrowolski – Collegium Civitas

 2.  Maria Thun-Janowska – Collegium Civitas

 3.  Maciej Sopyło – Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 4.  Stanisław Czerczak – Stowarzyszenie Nigdy Więcej

 5.  Dafni Kalafati – magister sztuki, terapeuta AMAKA

 6.  Niovi Stavropoulou – magister sztuki, terapeuta AMAKA

 7.  Ioanna Valsamidou – doktorantka w Europa Viadrina Universitaet (Germany)

 8.  Matilnta Chatzipanagiotu, konstytucjonalista i prawnik zajmujący się prawami człowieka, Dyrektor biura Spraw Studenckich i pracy, pracownik School of Business-The American College of Greece

 9.  Kelly Litsa – specjalista ds. komunikacji i zarządzania stresem w pracy

 

Fundację Sławek reprezentowali :

 1.  Krzysztof Łagodziński

 2.  Żaneta Łagodzińska

 

Valto-sav Alapitvany reprezentowali:

 1.  Anna Gal

 2.  Andras Giba

   

   

 

WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOM

 

(Komunikat Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ z dn. 12.05.2016)

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadzili serię antyrasistowskich szkoleń dla pracowników zakładów penitencjarnych oraz wolontariuszy pracujących z więźniami w ramach specjalnych warsztatów zorganizowanych w kwietniu i maju 2016 r. w Polsce, Grecji i na Węgrzech.

Szkolenia stanowią część innowacyjnego projektu edukacyjnego E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education), realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej poprzez współpracę z personelem więziennym i wolontariuszami w celu krzewienia wartości europejskich i obywatelskich wśród więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją. Ten międzynarodowy projekt prowadzony jest przez ​Collegium Civitas (koordynacja: Aleksandra Borek) przy współpracy z Fundacją Sławek oraz greckimi i węgierskimi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadziło cykl prezentacji antyrasistowskich oraz warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wśród omawianych tematów pojawiły się wątki związane z różnorodnością kulturową wśród skazanych oraz rolą sportu w procesie integracji ponad podziałami. W warszawskim seminarium jako gość Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wziął udział Jeremy Jones, przywódca społeczności żydowskiej w Australii, który poruszył kwestie wielokulturowości i uchodźców, a także opowiedział o integracji międzykulturowej na przykładzie drużyny rugby.

 

Szkolenie w Warszawie miało miejsce 7-10 kwietnia, kolejne szkolenia przeprowadzone z udziałem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ odbyły się w Atenach (18-21 kwietnia) i w Budapeszcie (7-10 maja). Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ reprezentowali Stanisław Czerczak, Anna Tatar i Maria Thun-Janowska. W ramach projektu E.U.R.O.P.E. planowane są następne szkolenia oraz publikacje materiałów edukacyjnych. 

 

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

 

Informacje o projekcie w języku angielskim.

 

„E.U.R.O.P.E - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education”

 

Information of the project

The problem:

 

 1.  insufficient “European identity” and  engagement in the European civil society issues among the prisoners, ex-convicts and youth threatened with crime, manifested by: increased political radicalism, low understanding of "European project" and its economy and low rate of exercising the rights and freedoms: acquiring qualifications, work and living in other countries etc.

 2.  lack of instruments and practice for strengthening European identification of prisoners, ex-convicts and youth threatened with crime in the institutions and organizations working in the penitentiary sector (Prison Service, NGOs, centers for youth education, training centers, etc.).

 

The aim:

 

Strengthening European identity among the prisoners, ex-convicts and youth threatened with crime   (at least 324 prisoners and 80 students/pupils or young convicts ) and increasing their engagement in the European civil society issues. This will be achieved through specialized training and creative workshops for various stakeholders involved in the penitentiary sector (volunteers – 80 people, representatives of NGOs – 45, Prison Service – 45). They will develop and exchange the techniques, instruments and practicse at European level, than use their expertise while working (multiplier effect).

 

The results:

 

1. For the prisoners, ex-convicts and youth threatened with crime : increased knowledge and understanding of EU project among prisoners, increase in positive attitudes towards EU, strengthened European identity and civic engagement (proved by the activities initiated by prisoners and ex-convicts during the workshops with volunteers), better life quality, “experience of inclusion”, better control of life.

2. For institutions and stakeholders of penitentiary sector: raised competency of personnel, extended reach and influence (by reaching new target group -prisoners, ex-convicts and youth), specialized training materials, creative scenarios (Euro-box) and good practices for further exploitation.

 

Leader of the project – Collegium Civitas

 

Collegium is a modern non-state university located in the heart of Warsaw. It was established in 1997 under the auspices of five Institutes of the Polish Academy of Sciences. Experience and commitment of its founders and faculty members have earned it a reputation of the best place to study international, social and political science in Polish and English. Collegium Civitas is entitled to award BA, MA and PhD in a rich variety of programmes. CC has received accreditations from the National Accreditation Commission and the University Accreditation Commission at the Conference of Rectors of Polish Universities. CC is an official member of many international associations and organisations, e.g. the International Sociological Association, the International Society of Political Psychology, the International Political Science Association. At CC the following centres conduct their research: Centre for Security Studies, Centre for Research on Terrorism,Research Centre on the Future.  

 

As the leader, Collegium Civitas will perform the following tasks:

 

1. Organising and holding the Preparatory Meeting, including: Collaboration with the Partners on the final scope of training programmes and materials

2. Coordinating the development of curricula and training materials, editing and translating materials prepared by the Partners

3. Providing domain experts, who will conduct training courses for volunteers, seminars for NGOs and Prison Service in Poland and partner countries

4. Coordinating and monitoring the implementation of workshops for prisoners and meetings with the youth

5. Coordinating the development of final products

6. Co-organising the final conference

7. Project management: progress monitoring, organising meetings and partner consultations

Collegium Civitas will be responsible for the achievement of results and products within all actions.

 

Polish Partner of the project – Slawek Foundation

 

Slawek Foundation offer assistance from 17 years to young and adult people who leave prisons or detention centres and to their families in difficult life situations which may cause quick return to criminal activity and the addicted and their families, in particular during detoxification treatment of a family member. Main activities: documents and accommodation, vocational guidance, writing formal letters and contact with institutions, personal intercession of Foundation representatives and their contact with institutions prove to be an enormous help to ex-prisoners and their families, assistance of Psychologist and Pedagogue, assistance of Lawyer and Mediator, problem-solving groups in order to support social (re)integration, involve young adult ex-criminals in the aftercare, workshops and training, professional computer and English courses, Guardian Angel programme, Testimony programme, Storybook Dads, Mienia Art, Return to freedom Coalition programme.

 

Role of Slawek Fundation in the Project:

 

1. Collaboration with the Partners on the final scope of training programmes and materials

2. Collaboration with the leader on the development of Poland-related training materials

3. Providing domain experts, who will run tutorials/seminars as part of training courses for volunteers, seminars for NGOs and Prison Service in Poland and partner countries

4. Organising administration and logistics of training courses, seminars, youth meetings and workshops for prisoners (invitations, catering and rooms to be provided by the Partner - contribution)

5. Holding workshops for prisoners and meetings with the youth

6. Collaboration with the Partners on the development of final products (collecting good practices)

7. Co-organising the mock workshop, the performance and the exhibition or the concert at the final conference

8. Organising administration and logistics at the final conference

9. Progress monitoring, participation in Partner meetings and consult.

 

Role of Partners in the Project (Amaka n.g.o., Valto-sav Alapitvany) – Annex1

 

1. Collaboration with the Partners on the final scope of training programmes and materials

2. Collaboration with the leader on the development of Poland-related training materials

3. Providing domain experts, who will run tutorials/seminars as part of training courses for volunteers, seminars for NGOs and Prison Service

4. Organising administration and logistics of training courses, seminars, youth meetings and workshops for prisoners (invitations, catering and rooms to be provided by the Partner - contribution)

5. Holding workshops for prisoners and meetings with the youth

6. Collaboration with the Partners on the development of final products (collecting good practices)

7. Progress monitoring, participation in Partners meetings

 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic