Festiwal Sztuki Więziennej

- "Dialog - niewykluczony!" -

     MieniaArt 10.09.2016 r.

 

Fundacja Sławek po raz szósty zorganizowała FESTIWAL SZTUKI. W ramach festiwalu prowadzimy eventy, przedstawienia, odbywają się koncerty i warsztaty artystyczne dla uzdolnionych więźniów. W plenerze biorą udział osoby uzdolnione plastycznie, które malują, rzeźbią oraz rysują. Całe to przedsięwzięcie to bardzo ważny element naszej pracy z więźniami - pozwala uwierzyć, że nigdy nie jest za późno na odkrycie talentu oraz na jego rozwijanie. Praca nad warsztatem artystycznym, jego doskonalenie jest także elementem pracy nad sobą - to założenia twórczej resocjalizacji.

MieniaArt to wydarzenie, które w tym roku zorganizowaliśmy w ramach projektu pn. „Dialog – niewykluczony!”, pod hasłem „#nieskreślam” w dniu 10.09.2016 r. Cały dzień w Ośrodku Readaptacji w Mieni (Mienia 137, Cegłów). wspólnie kontemplowalismy sztukę - słuchając muzyki, oglądając przedstawienia teatralne, podziwiaj ąc prace uczetsników warsztatów a także te nadesłane. W naszym działaniu w tym roku wspiera nas Fundacja PZU, która finansuje projekt pn.„Dialog – niewykluczony!”.

Celem projektu jest przełamywanie barier i stereotypów pomiędzy grupami osób wykluczanych w społeczności lokalnej małej wsi Mienia - gmina Cegłów. W ramach projektu zorganizowaliśmy integracyjne plenerowe warsztaty artystyczne w których udział wzięli nie tylko więźniowie i byli więźniowie - mieszkańcy ośrodka w Mieni, ale także osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, a także  osoby starsze. Grupy te są postrzegane stereotypowo, społeczność często je wyklucza i izoluje się od nich ze strachu, lęku oraz niewiedzy. Chcemy to zmieniać! Podczas MieniaArt będziemy promowaliśmy i prezentowaliśmy prace osób narażonych na wykluczenie. Chcemy bowiem, by Ośrodek readaptacji więźniów w Mieni stał się miejscem przyjaznym i spokojnym. Miejscem, którego nie trzeba się bać. By w świadomość społeczności lokalnej wpisał się on jako miejsce bezpieczne. Chcemy by społeczność lokalna poprzez udział w przedsięwzięciu spotkawszy osoby wykluczane i popatrzyła na nie poprzez pryzmat tego co tworzą, a nie tego kim są czy kim były.

„DIALOG NIEWYKLUCZONY!”

W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty plenerowe, które odbyły się w dniach 5-10.09.2016 r, a w sobotę (10.09.2016) zorganizowaliśmy całodniowe wydarzenie „Mienia Art” – VI Festiwal Sztuki dla grup narażonych na wykluczenie.

 

Warsztaty plenerowe odbywały się w dniach 5-10.09.2016 r., a uczestniczyli w nich m.in. uzdolnieni artystycznie podopieczni Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni oraz osoby niepełnosprawne uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej) w Mińsku Mazowieckim, uczestników zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie, podopienych PCPR w Mińsku Mazowieckim oraz w PŚDS w Mińsku Mazowieckim.

 

Finałem tegorocznego projektu było całodniowe wydarzenie „Mienia Art” – VI Festiwal Sztuki grup narażonych na wykluczenie, który odbył się  w dniu 10 września 2016 roku w godzinach 11:00-19:00. Chcemy przełamywać bariery i stereotypy oraz uprzedzenia pomiędzy grupami osób wykluczanych w społeczności lokalnej małej wsi Mienia, w gminie Cegłów, gdzie funkcjonuje Ośrodek Readaptacji dla byłych więźniów.

 

Do udziału w wydarzeniu MieniaArt zaprosiliśmy wszystkich mieszkańcy wsi, gminy i powiatu. Event był wydarzeniem artystycznym. W festiwalu wzieły udział grupa muzyczna PARAGRAF 64, grupy teatralne i artystyczne m.in. grupa teatralna z Zakładu Karnego w Sztumie wystawiła sztukę pn. "Czekając na Godota", zespół teatralny „Upadłe Anioły powstają” z ZK w Przytułach Starych zaprezentowała przedstawienie pt. "Leżałem kiedyś na plecach ", a zespół teatralny „Nadzieja” z AŚ Warszawa zaprezentował „Sen Podszewki albo sen prostaczków, albo jak kto woli” wg „Snu Nocy Letniej” Williama Shakespeare'a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej informacje o ostatnim FESTIWALU, który odbył się w ubiegłym roku w dniach 6 - 19 czerwca 2015 roku w Pedagogium - Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

1. Projekt „Dialog - niewykluczony!” finansuje:

 

Fundacja PZU 

2. Patronat nad wydarzeniem objął:

 

Starosta Miński

 

oraz Wójt Gminy Cegłów

3. Patroni medialni:

 

Radio TOK FM

 

TV Magnes

 

V Festiwal Sztuki Więziennej "Poznaj twórczą resocjalizację".


W ostatnich latach wydarzenie to było organizowane przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Warszawie, natomiast w 2015 roku w przygotowania włączyła się również Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, dzięki której mieliśmy zaszczyt gościć w murach tej uczelni warszawskiej.

 

Pierwszą częścią Festiwalu były warsztaty artystyczne w Ośrodku Readaptacji Fundacji Sławek w Mieni pod przewodnictwem poetki Ewy Nowakowskiej oraz architektki i malarki Urszuli Pielach-Giemzały. Zwieńczeniem warsztatów był artystyczny performance oraz recital uczestników i prowadzących zaprezentowany podczas Finału Festiwalu.
W warsztatach udział wzięli utalentowani osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, Oddziału Zewnętrznego
w Warszawie - Bemowie oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim.

Finał V Festiwalu Sztuki Więziennej, miał miejsce w WSNS Pedagogium i był drugą częścią wydarzenia. Przedstawiciele jednostek penitencjarnych z Okręgu Warszawskiego oraz z Włocławka, Poznania, Białej Podlaskiej, Strzelec Opolskich oraz Przytuł Starych przedstawili twórczość osadzonych. Były to obrazy, rzeźby, dzieła tworzone z papierowej wikliny, fotografie, gazetki więzienne i wiele innych.

 

Podczas gali finałowej zaprezentowały się grupy teatralne oraz zespoły muzyczne, tworzące w warunkach izolacji,
ale nie tylko… wystąpili:

 

 • doc. dr Danuta Gajdus – prezentując historię przemian w więziennictwie;

 • Areszt Śledczy Warszawa Służewiec i Dom Kultury „KADR” – prezentując działalność kulturalno-oświatową;

 • wokalista z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej;

 • Joanna Bernasiewicz, wolontariuszka Fundacji Sławek i młodzież z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu – przedstawiając sylwetkę i działalność resocjalizacyjną ks. Jana Bosko;

 • uczestnicy i prowadzący warsztaty w Ośrodku Readaptacji Fundacji Sławek w Mieni;

 • zespół teatralny „Upadłe Anioły Powstają” z Zakładu Karnego w Przytułach Starych - spektakl pt. „Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów”;

 • zespół muzyczny „Oddział Otwarty" z Oddziału Zewnętrznego Warszawa-Bemowo;

 • mgr Eliza Proszczuk – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – prezentowała działania zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu artystycznego „PAROL!”;

 • Elżbieta Wrona – Prezes Fundacji Dom Kultury – prezentowała działania Fundacji Dom Kultury;

 • zespół muzyczny PARAGRAF 64 z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

„Serdecznie dziękuję osobom czynnie zaangażowanym w realizację V Festiwalu Sztuki Więziennej, w szczególności: prof. zw. dr hab. Markowi Konopczyńskiemu, Rektorowi WSNS Pedagogium za życzliwe przyjęcie w murach uczelni oraz Dyrektor okręgowej Służby Więziennej płk Annie Osowskiej-Rembeckiej za współpracę przy organizacji wydarzenia. Z całego serca pragnę też podziękować wszystkim pracownikom i wolontariuszom Fundacji Sławek, których zaangażowanie w to przedsięwzięcie jest nieocenione.

 

Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim osadzonym, którzy zdecydowali się wziąć udział w Festiwalu i podzielić się z jego uczestnikami własną twórczością. Jesteście najlepszym przykładem na to, że resocjalizacja przez sztukę daje pozytywne rezultaty i ma sens! Trzymamy kciuki za każdego osadzonego, któremu sztuka pomaga przetrwać w warunkach izolacji więziennej.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Fundacji Marek Łagodziński

 

 

Zapoznaj się z programem Finału V Festiwalu Sztuki Więziennej:

Pobierz plakat V Festiwalu Sztuki Więziennej:

 • Facebook Classic
 • Klasyczna YouTube
 • Twitter Classic
 • Google Classic