Nasze osiągnięcia w 2018 roku


Misją Fundacji Sławek jest pomoc osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem w powrocie do społeczeństwa, rodziny oraz na rynek pracy. Koncentrujemy się na udzielaniu dopasowanej pomocy do konkretnej osoby, wspierając jej rozwój oraz niwelując deficyty. W 2018 roku prowadziliśmy szereg działań zmierzających do wypełnienia naszej misji i osiągnięcia celów statutowych. Dzięki pomocy stałych darczyńców oraz uzyskanym dotacjom zdołaliśmy zrealizować następujące przedsięwzięcia:

Zobacz pełne

sprawozdanie

za 2018 rok

189 osób skorzystało z kompleksowego wsparcia i aktywizacji zawodowej w ramach programu KOMPAS

20 książek dotykowych dla dzieci niewidomych wykonali osadzeni z wieloletnimi wyrokami w ramach programu Czytam dotykiem

41 spotkań z rodzinami zorganizowaliśmy z okazji takich wydarzeń jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie,  Dzień Mamy i Taty w ramach programu Łączenie rodzin

6 bajek dla dzieci nagrali osadzeni rodzice w ramach programu Poczytaj mi

​​197 osób skorzystało z programu Świadectwa

​​

​​315 osób uczestniczyło w IX Festiwalu Artystycznym Mienia Art. W ramach Festiwalu zorganizowaliśmy integracyjne warsztaty artystyczne dla 26 osób

12 osób miesięcznie znajduje bezpieczne schronienie w pierwszych dniach na wolności w ośrodku PRZYSTAŃ  - centrum readaptacji społecznej Fundacji Sławek

739 konsultacji, porad i treningów udzieliła Poradnia rodzinna Fundacji Sławek w tym:

             - 225 osób uzyskało poradę prawną

             - 113 osób uzyskało pomoc psychologiczną

             - 229 osób skorzystało z aktywizacji zawodowej

             - 53 osoby odbyły karę społecznie użyteczną           
             - 27 osób skorzystało z treningu kontroli złości

​               - 92 osoby otrzymały pomoc rzeczową

​22 stałych wolontariuszy i stażystów wspierało nasze działania. 265 na tyle listów od osób osadzonych odpowiedzieli nasi wolontariusze.

14 osób skazanych pomagało osobom z niepełnosprawnościami podczas pieszej pielgrzymki osób niepełnosprawnych na Jasną Górę

110  osób wykluczonych społecznie skorzystało ze szkoleń oraz aktywizacji zawodowej  w ramach projektu Do zatrudnienia

98  osób wykluczonych społecznie skorzystało ze wsparcia indywidualnego oraz aktywizacji zawodowej  w ramach projektu Włącz się

WSPIERAJ REGULARNIE DZIAŁANIA STATUTOWE FUNDACJI SŁAWEK.

RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS!

#robdobro

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic