PROGRAM ANIOŁ STRÓŻ

 

Projekt „Anioł Stróż” jest kierowany do więźniów, którzy otrzymują przepustki. „Anioł Stróż” to osoba, która towarzyszy skazanemu, gdy ten wychodzi na przepustkę. Wielu skazanych pomimo uzyskania uprawnień do korzystania z przepustek, nie ma możliwości, aby z nich korzystać z przyczyn od nich niezależnych. Są to sytuacje m.in. gdy więzień nie ma meldunku, a więc miejsca do którego może się udać, nie ma rodziny czy kogoś bliskiego, kto mógłby go na przepustce przyjąć pod swój dach. Zdarza się bowiem, że w związku z długim wyrokiem rodzina i bliscy odwracają się od skazanego. Fundacja poprzez projekt pomaga w nawiązaniu kontaktu, odbudowaniu relacji i podtrzymaniu jej poprzez systematyczne organizowanie przepustek i spędzanego na nich czasu. „Anioł Stróż” jest obecny cały czas przy skazanym, towarzyszy skazanemu, wdraża go we współczesny świat. Ponadto Fundacja stara się zapewnić takiemu skazanemu podczas przepustki, nie tylko opiekę, ale również nocleg i  wyżywienie. Działania w ramach tego programu pozwalają nie tylko na skorzystanie z przepustki osobie, która nie miałaby na to szans, a na to zasługuje, ale również pozwala na stały kontakt ze światem, ludźmi.

Sytuacja ta powoduje, że więźniowie Ci, z przyczyn od nich niezależnych, nie korzystają z przysługującej im przepustki. Ma to oczywiście swoje daleko idące konsekwencje w procesie resocjalizacji - coraz większą niezdolność lub lęk przed opuszczeniem zakładu karnego, alienację i oderwanie od rzeczywistości. Sytuacje takie rodzą też frustrację i powodują osamotnienie, a w skrajnych przypadkach mogą nawet prowadzić do depresji i myśli samobójczych.

Program „Anioł Stróż” wychodzi naprzeciw opisanemu powyżej problemowi. Wolontariusze Fundacji odbierają i towarzyszą skazanemu, gdy ten wychodzi na przepustkę i przez cały okres jej trwania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie tego programu w danej jednostce, wymaga poinformowania skazanych o możliwości skorzystania z przepustki i udziału w programie „Anioł Stróż”, zapoznania osób zainteresowanych z zasadami działania projektu oraz nawiązania kontaktu z Fundacją. W późniejszym etapie zgody Dyrektora danego Zakładu Karnego na udzielenie przepustki konkretnemu skazanemu, który spełnia wymogi do jej otrzymania.

Osoby i instytucje chętne do udziału w programie prosimy o kontakt z Fundacją !

Średni koszt organizacji opieki Anioła Stróża wynosi 150 - 250 zł (jest to koszt noclegu, wyżywienia, przejazdu liczony według obowiązujących przepisów)
 

Chcesz pomóc ? Dokonaj wpłaty na konto numer: 84 1240 1109 1111 0000 0516 2673 z dopiskiem  „Anioł Stróż”.

  • Facebook Classic
  • Klasyczna YouTube
  • Twitter Classic
  • Google Classic